Рижкова Тетяна Юріївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Будівництва та професійної освіти

Посада: 

старший викладач

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,

навчальний корпус №3, 3-й поверх, каб. №331а

e-mail: tetiana.ryzhkova@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-96-87 (Деканат ІТФ)

Ідентифікатори науковця:

Освіта

1997-2002 рр. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Педагогіка і методика середньої освіти, вчитель фізики, інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності, спеціаліст. 2002-2003 рр. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Педагогіка і методика середньої освіти, фізика; магістр педагогічної освіти, викладач фізики. 2018-2019 рр. Полтавська державна аграрна академія, Агроінженерія; кваліфікація інженер-дослідник для аграрного виробництва, СВО магістр, ОПП Технології і засоби сільськогосподарського виробництва.

Аспірантура

2020 р. – початок навчання в аспірантурі за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Тема дисертаційного  дослідження: «Вдосконалення параметрів робочих органів для внутрішньо рядного розпушення ґрунту з метою зниження технологічних витрат».

Досвід роботи

На інженерно-технологічному факультеті працює з 2002 року. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації 18 років.

2002-2003 рр. лаборант кафедри механізації і електрифікації тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

2003-2007 рр. асистент кафедри механізації і електрифікації тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

2007- 2014 рр. старший викладач кафедри фізики, автоматизації та механізації виробничих процесів Полтавської державної аграрної академії.

2014-2016 рр. старший викладач кафедри вищої математики, логіки та фізики Полтавської державної аграрної академії.

2016-2018 рр. старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін, кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії.

2018-2019 рр. методист інженерно-технологічного факультету, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

2019-2021 рр. – старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін, кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії.

2021-2022 рр. – старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавського державного аграрного університету.

2022-по теперішній час – старший викладач кафедри будівництва та професійної освіти Полтавського державного аграрного університету.

Знання мов

українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації

2003 р. − складання кандидатського іспиту з філософії.

2004 р. − складання кандидатського іспиту з іноземної мови (англійська).

2011 р. − на базі ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України згідно тематики: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 780176 від 25 березня 2011 року (реєстраційний № 769).

2020 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації на базі Інституту науково-дослідного Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» з навчальних дисциплін: Фізика; Електротехніка і електроніка; Електротехніка, електроніка і електропривід. Сертифікат ES № 1291/2020 від 07.09.2020 року (1,5 кредити).

2020 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації на базі Східно-європейський інститут психології відділення у Кракові (Республіка Польща) (Україна-Франція) та участь у Міжнародній міждисциплінарній асамблеї «Пост-травматичний стресовий розлад: війна, криза, пандемія» (22-24 жовтня 2020 р.) Сертифікат (24 академічні години)

Стажування

2019 р. – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра фізики і математики. Посвідчення № 143 від 05.04.2019 р. (108 год.) Тематика: Вивчення інноваційних підходів у навчанні здобувачів вищої освіти  з навчальних дисциплін «Загальна фізика. Фізика»; «Фізика з основами геофізики»; «Теоретична фізика»; «Основи електротехніки»; «Основи радіотехніки»; «Фізика рідин»; «Фізика твердого тіла».

Участь у міжнародних проектах

2009-2010 рр. – участь у міжнародному польському науковому проекті «Відновлювані джерела енергії». Переклад з польської мови та адаптація тексту до умов України, проведення окремих наукових досліджень та включення їх до посібника Р.Титко, В. Калініченко «Відновлювані джерела енергії (досвід Польщі для України)», Варшава-Краків-Полтава, 2010. 533 с. (Розділ. 3. Енергія вітру, с. 287-341.).

Участь у семінарах

2016 р. – Участь у організації та проведенні спільного семінару представників професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії та  методичного об’єднання вчителів фізики шкіл м. Полтави на базі Полтавської державної аграрної академії.

2022 р. – Участь у Міжнародному вебінарі «Техніко-технологічне забезпечення обробітку ґрунту та сівби сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату» Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Сертифікат від 17 червня 2022 р., Київська обл. Фастівський район, смт Глеваха.

Здобутки

нагороджена Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за високу професійну майстерність, значні досягнення у реалізації національної освіти та з нагоди Дня знань (2012 р.) та 5-ма Грамотами Полтавської державної аграрної академії.

Публікації

Має більше 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має 3 патенти на корисні моделі. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список публікацій: 

Обов'язки

2019-2020 рр. – стейкхолдер освітньо-професійної програми зі спеціальності 014.08 Середня освіта (фізика) СВО Магістр фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Відповідальна особа за профорієнтаційну роботу на кафедрі будівництва та професійної освіти.
Керівник студентського наукового гуртка кафедри будівництва та професійної освіти.

Факультети: