Плаксієнко Ірина Леонідівна

Фото, посада, контакти

Посада: 

практичний психолог, керівник психологічної служби

Науковий ступінь: 

кандидат хімічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Полтавський державний аграрний університет 
Навчальний корпуc 4
Кабінет 407

e-mail: iryna.plaksiienko@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Науковий напрям:

Агрохімічний моніторинг об’єктів природного середовища, екологічна оцінка стану антропоекосистем та екологія людини.

Науково-дослідна  робота:

 • Тематика НДР, зареєстрованої в УкрІНТЕІ, № 0117000127 Тема «Агрохімічний моніторинг об’єктів природних екосистем».
 • Тематика НДР, зареєстрованої в УкрІНТЕІ, № 0117000128. Тема «Психологічний супровід навчально-виховного процесу у аграрних вищих навчальних закладах».

 

Освіта

Санкт-Петербурзький державний університет, спеціальність «Хімія», кваліфікація «хімік» (1977 р.)
ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність «Психологія» (2015р.)
ВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю.Бугая», напрям підготовки «Здоров’я людини» (2016р.)., спеціальність «Фізична реабілітація» (2017р.)

Аспірантура

Аспірантура Українського хіміко-технологічного університету  за  спеціальністю  02.00.02 -  аналітична хімія (1978-1983рр.). Тема кандидатської дисертації «8,8’-дихінолилдисульфід та 8-меркаптохінолін в аналізі оксоіонів марганцю, хрому молібдену, вольфраму та брому» (1984 р.)

Докторантура

Український державний хіміко-технологічний університет (1998 – 2001 рр.) за спеціальністю 02.00.02- аналітична хімія . Тема докторської дисертації: «Теорія і практика концентрування та розділення компонентів в складних аналітичних об’єктах з подальшим їх визначенням»

Досвід роботи

1987 р. - 2002 р. – асистент, доцент кафедри аналітичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ).

2002 р. - 2010 р. – доцент кафедри фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ).

2010 р. - 2018 р, – доцент кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії.

з 2018 р. і по теперішній час - доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля ПДАА.

 

Знання мов

українська, російська, англійська, польська

Підвищення кваліфікації

 • Дніпропетровський державний аграрний університет (2007р.).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (2011р.).
 • Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (2011р.).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (2016р.)

 

Стажування

 • Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра технології неорганічних речовин та екології, травень 2018р. – лютий 2019р. (довідка №33-36-7 від 01.02.2019р.).

Участь у міжнародних проектах

 1. Співробівтництво з Міжнародним фондом «Відродження» за темою «Selective concetrating and amperometric determination of toxical phenols in waste waters» (Болонья, Італія, 1996 р.)
 2. Освітній проект загальної психокорекції «Піскова терапія», (Дніпро, 2009-2012рр.); П’ятирічний проект з групового аналізу (Дніпро, 2013-2018рр.); освітній проект «Арт-терапія» (Полтава, 2014-2017 рр.).
 3. Участь у роботі Міжнародних конференцій в галузі хімії, екології та освіти.

 

Участь у семінарах

 1. Регіональний семінар-тренінг «Якість та безпека товарів народного споживання», м. Полтава, 2012р., доповідь: «Очистка питьевой воды методом пузырьково-пленочной флотации».
 2. Регіональний науково-практичний семінар «Науково-методичні аспекти дослідницької роботи студентів у галузі хімії та екології», м. Полтава, 2014р., доповідь: «Хімічна суть» екологічного моніторингу».
 3. VІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Навколишнє середовище і здоров’я людини», м. Полтава, 2015р., доповідь: «Окремі аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва».
 4. Науково-практичний семінар «Якість та безпека товарів народного споживання»,  м. Полтава,  2015р. «Визначення фторидів у грунтах і воді інструментальними методами».
 5. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», м. Переяслав-Хмельницький, 2013р. «Організація проведення локального екологічного моніторингу вищого навчального закладу».
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і біології», м. Полтава, 2017р., доповідь: «Деякі аспекти формування системи здорового харчування».
 7. І Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації», м. Киів.-2017, доповідь: «Базовий фактор у формуванні системи здорового харчування».
 8. V Міжнародної науково-практична конференція  «Актуальні питання сучасної аграрної науки», м. Умань, 2017, доповідь «Екологічна оцінка фторидного статусу природних вод».
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України», м Полтава, 2017р.,  доповідь «Екологічна оцінка вмісту фторид-іонів у природних водах Полтавщини».
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», м. Полтава, 2018р. , доповідь: «Валеологічний аспект виховання студентів-екологів».

 

Здобутки

 • Диплом кандидата наук (1985 р.)
 • Атестат доцента (1996 р.)
 • Член  Полтавського відділення УСП України (з 2013р.)
 • Почесна грамота, Полтавська державна аграрна академія (2013 р.);
 • Почесна грамота, Полтавська державна аграрна академія (2015 р.);
 • Подяка  Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Октябрьскої районної ради м. Полтава (2016р.);
 • Подяка  Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної ради м. Полтава (2018, 2019р.);
 • Подяка, Полтавська державна аграрна академія (2019р.).

Публікації

Має понад 160 наукових та науково-методичних праць, серед яких два навчальних посібника, монографія, п’ять авторских свідоцтв та патентів, вісім статей у виданнях, що входять до БД Scopus та більше 30 статей у фахових виданнях.

Навчальні посібники з грифом МОН України

 1. Супрунович В.І., Плаксієнко І.Л., Федорова Н.Г., Шевченко Ю.І. Аналітична хімія в аналізі технологічних та природних об’єктів. Навчальний посібник з грифом МОН України.  Днепропетровск: УГХТУ.  2003.  217 с.
 2. Супрунович В.І., Плаксієнко І.Л., Шевченко Ю.І. Електрохімічні методи аналізу. Навчальний посібник з грифом МОН України.  Дніпропетровськ: УГХТУ.   2006.  413 с.

Монографії

 1. Плаксієнко І.Л. Екологія людини: особистісна складова: монографія. Полтава: Смірнов А. Л. , 2018.   212 с.  (12,32 др. арк.).

 

Публікації в журналах, які входять в наукометричні БД Scopus:

 1. Plaksienko I.L., Suprunovich V.I. Selective determination of manganese by amperometric titration with 8,8 prime-diquinolyl disulfide. Industrial laboratory - 1983. V.49. №2. P. 130-132.
 2. Nikolenko N.V., Holodkova O.V., Plaksienko I.L., Kuprin V/P. Chemisorption properties of ferrous quartzites. Journal of applied chemistry of the USSR .  1991.  V. 64. №10.  С.2162-2165.
 3. Nikolenko N.V., Taran I.B., Plaksienko I.L., et al. Adsorption of organic compounds from aqueous solutions on a silica gel and alpha-alumina. Colloid Journal. 1997. V.59, N 4.  P.476-481.
 4. Nikolenko, N.V., Kuprin, V.P., Kovalenko, I.L., Plaksienko, I.L., Dovban', L.V. Adsorption of organic compounds by calcium and manganese carbonates.  Russian Journal of Physical Chemistry A. 1997.  V.71, N 10. P.1657-1662.
 5. Nikolenko, N.V., Masyuta, Z.V., Plaksienko, I.L., Tulyupa, F.M. Photometric determination of cationic surfactants in aqueous solutions using methylene blue and silica gel. Journal of Analytical Chemistry.  1999.  V.54, N3.  P.237-239.
 6. Nikolenko N.V., Taran I.B., Plaksienko I.L., et al .Adsorption of organic compounds from aqueous solutions on silica gel and alpha-aluminum oxide: A charge control model. Colloid Journal.  1999.  V.61, N 4.  P.488-491.
 7. Рysarenko P.V., Samojlik M.S., Plaksiienko I.L., Kolesnikova L.A. Conceptual framework for ensuring resource and environmental safety in the region. Theoretical and applied ecology.  2019,  №2. С. 137-142.
 8. The study of activation impact during formation and testing of Ni(OH)2 electrochromic films in the presence of Al3+ and WO42- ions. V. Kotok, V. Kovalenko, I . Kovalenko, V. Stoliarenko, S. Vlasov, V. Ved, I. Plaksiienko, P. Pysarenko, M. Samojlik, K. Sukhyy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  2019.  № 6/5 (102).  Р.6 -13.
 9. Investigation of characteristics of binary Ni–Co oxy-hydroxides for supercapacitor applicationv.  V. Kovalenko,  V. Kotok, A. Sykchin, I. Kovalenko, O. Berzenina, V. Stoliarenko, I. Plaksiienko, P. Pysarenko, M. Samojlik.   Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. 1/12 (103).  Р. 15-23.

Основні статті  у фахових виданнях:

 1. Плаксиенко И.Л., Супрунович В.И., Шевченко Ю.И., Гринько А.С., Кублик Е.В. Амперометрический метод в анализе промышленных сточных  вод. Определение фенола и диоксибензолов Вопросы химии и химической технологии.  1999.- №1. С.314-316.
 2. Тулюпа Ф.М., Колос Е.Ю., Плаксиенко И.Л. Изучение окислительно-восстановительных свойств системы HClO(ClO-)-Cl- (Cl2) методом прямой потенциометрии. Вопросы химии и химической технологии 1999. №1. С.338-340.
 3. Колос Е.Ю., Тулюпа Ф.М., Плаксиенко И.Л. Определение активного хлора методом потенциометрического титрования. Вопросы химии и химической технологии.  1999. №2. С.3-6.
 4. Колос Е.Ю., Тулюпа Ф.М., Плаксиенко И.Л. Иодид калия как посредник при вольтамперометрическом определении активного хлора в водах. Вопросы химии и химической технологии.  1999. №3. С.9-12.
 5. Тулюпа Ф.М., Плаксієнко І.Л., Супрунович В.И. Тиоорганические реагенты в  электрохимических и фотометрических методах анализа. Вопросы химии и химической технологии. 2000.  №2.  С.14-21.
 6.   Колос Е.Ю., Тулюпа Ф.М., Плаксиенко И.Л., Бурмистров К.С. Спектрофотометрический метод определения активного хлора в водах с применением хлорфенолового красного. Вопросы химии и химической технологии.  2000.  №1.  С.44-47.
 7. Плаксиенко И.Л., Ильченко Н.В., Ямнова Т.П., Гапонова Р.Г. Атомно-адсорбционное определение металлов в питьевой и минеральных водах с применением комбинированного концентрирования. Вопросы химии и химической технологии.  2002.  №2.  С.7-10.
 8. Супрунович В.И., Плаксиенко И.Л., Ярошенко М.В., Новохатько О.В. Новые разнолигандные комплексы цинка и меди с ОЭДФ и 8-меркаптохинолином. Их индивидуальные свойства и применение в электротитриметрическом анализе /Вопросы химии и хим. технологии. 2004. №1. С.1-5.
 9. Кузнецова О.В., Плаксієнко І.Л. Здатність дріжджів виду  Saccharomyces ceresisiae накопичувати йодвмісні сполуки. /Вопросы химии и химической технологии.   2004.  №2.  С.81-84.
 10. Плаксиенко И.Л., Гузь Н.В., Лукьяненко Т.В., Куликова О.Н. Прямое электрохимическое окисление 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на модифицированных диоксидносвинцовых анодах. Вопросы химии и химической технологии.  2004. №3. С.170-174.
 11. Плаксиенко И.Л., Гузь Н.В., Величенко А.Б. Электрохимическая деструкция хлор- и бромпроизводных феноксиуксусной кислоты. Вістник ХНУ.   2005.  № 648.  С.332-335.
 12. Николенко Н.В., Плаксиенко И.Л., Гузь Н.В. Специфическая адсорбция хлорфенолов диоксидом свинца и активированным углем.  Вопросы химии и химической технологии.  2005.  №2.  С.22-27.
 13. Величенко А.Б., Лукьяненко Т.В., Плаксиенко И.Л., Коцюмбас Г.И. Химический состав и стабильность растворов гипохлорита натрия медицинского назначения. Вопросы химии и химической технологии.  2006. №6.  С.154-158.
 14. Величенко А.Б., Гиренко Д.В., Лукьяненко Т.В., Плаксиенко И.Л. Растворы гипохлорита натрия для медицины и ветеринарии. Вопросы химии и химической технологии.  2006.  №6. С.158-162.
 15. Плаксиенко И.Л., Лукьяненко Т.В., Коцюмбас И.Я., Коцюмбас Г.И., Тесляр Г.Е., Величенко А.Б. Определение кислородсодержащих соединений хлора (I, III, Y) в препаратах ветеринарного и медицинского назначения на основе гипохлорита натрия. Вопросы химии и химической технологии. 2007. №1. С. 14-18.
 16. Ковалева Н.В., Ковалев С.В., Плаксиенко И.Л., Величенко О.Б. Электрохимическое окисление Mn (II) с образованием тетраоксиманганат-ионов.  Вопросы химии и химической технологии. 2010. №2. С. 142 - 146.
 17. Плаксієнко І. Л., Крикунова В. Ю., Кочерга А.А. Про діагностику психологічного впливу родини на успішність соціальної адаптації першокурсників. Збірник наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу».  Слов’янськ: СДПУ. 2011.  Вип.LYII.  С.256- 264.
 18. Павлова О.В., Плаксиенко И.Л., Супрунович В.И., Головко Д.А.. Титриметрическое определение окислителей щелочными растворами Cr(III). Сообщение II. Определение оксоанионов марганца. Вопросы химии и химической технологии.  2013. №2.  С.59-63.
 19. Плаксієнко І. Л., Шупта І.М., Кочерга А.А. Окремі аспекти організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищій школі. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія».-К.:ВЦ НУБіП України. 2014.  Вип.199, Ч.2.  С.233-239.
 20. Плаксиенко И. Л., Николенко Н.В. К 85-летию со дня рождения доктора химических наук, профессора Виктории Ивановны Супрунович (1931-2014). Вопросы химии и химической технологии, 2016.  Т.4(108).   С.73-75.
 21. Плаксієнко І.Л., Писаренко П.В., Самолік М.С., Колєснікова Л.А. Деякі аспекти вивчення особистісного фактору екології людини. Science and education a new dimension. Pedagogy and psychology.  2018.-VI (70).  Issue 170. P. 48-51.
 22. Писаренко П.В., Самойлік М.С., Колєснікова Л.А., Плаксієнко І.Л. Динаміка і діагностика токсичного впливу нафтозабрудненого грунту на стійкість проростків. Agrology. 2018. Vol.1. №3.  Р. 240-246.
 23. The study of activation impact during formation and testing of Ni(OH)2 electrochromic films in the presence of Al3+ and WO42- ions. V. Kotok,  V. Kovalenko, I . Kovalenko, V. Stoliarenko, S. Vlasov, V. Ved, I. Plaksiienko, P. Pysarenko, M. Samojlik, K. Sukhyy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  2019.  № 6/5 (102).  Р.6 -13.
 24. Investigation of characteristics of binary Ni–Co oxy-hydroxides for supercapacitor applicationv.  V.Kovalenko, V.Kotok, A.Sykchin, I.Kovalenko, O.Berzenina, V.Stoliarenko, I.Plaksiienko, P.Pysarenko, M.Samojlik. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. 1/12 (103).  Р. 15-23.

 

Список публікацій: 

Обов'язки

 • Відповідальна за виховну роботу на кафедрі екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
 • Куратор академічної групи 101ЕКОЛ_бд_12
 • Керівник Психологічної служби ПДАА

Факультети: