Плаксієнко Ірина Леонідівна

Фото, посада, контакти

Посада: 

практичний психолог, керівник психологічної служби

Науковий ступінь: 

кандидат хімічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Полтавський державний аграрний університет 
Навчальний корпуc 5, кабінет 4.

e-mail: iryna.plaksiienko@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни

Науковий напрям:

Психологічний супровід навчально-виховного процесу у аграрних вищих навчальних закладах. Екологія людини.

Науково-дослідна  робота:

 • Тематика НДР, зареєстрованої в УкрІНТЕІ, № 0117000127 Тема «Агрохімічний моніторинг об’єктів природних екосистем».
 • Тематика НДР, зареєстрованої в УкрІНТЕІ, № 0117000128. Тема «Психологічний супровід навчально-виховного процесу у аграрних вищих навчальних закладах».

 

Освіта

Санкт-Петербурзький державний університет, спеціальність «Хімія», кваліфікація «хімік» (1977 р.)
ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність «Психологія» (2015р.)
ВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю.Бугая», напрям підготовки «Здоров’я людини» (2016р.)., спеціальність «Фізична реабілітація» (2017р.)

Аспірантура

Аспірантура Українського хіміко-технологічного університету  за  спеціальністю  02.00.02 -  аналітична хімія (1978-1983рр.). Тема кандидатської дисертації «8,8’-дихінолилдисульфід та 8-меркаптохінолін в аналізі оксоіонів марганцю, хрому молібдену, вольфраму та брому» (1984 р.)

Докторантура

Український державний хіміко-технологічний університет (1998 – 2001 рр.) за спеціальністю 02.00.02- аналітична хімія . Тема докторської дисертації: «Теорія і практика концентрування та розділення компонентів в складних аналітичних об’єктах з подальшим їх визначенням»

Досвід роботи

1987 р. - 2002 р. – асистент, доцент кафедри аналітичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ).

2002 р. - 2010 р. – доцент кафедри фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ).

2010 р. - 202021 р, – доцент кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії.

2021 р. -  і по теперішній час - практичний психолог, керівниця психологічної служби ПДАУ.

 

 

Знання мов

українська, російська, англійська, польська

Міжнародна діяльність

 1. Співробівтництво з Міжнародним фондом «Відродження» за темою «Selective concetrating and amperometric determination of toxical phenols in waste waters» (Болонья, Італія, 1996 р.)
 2. Освітній проект загальної психокорекції «Піскова терапія», (Дніпро, 2009-2012рр.); П’ятирічний проект з групового аналізу (Дніпро, 2013-2018рр.); освітній проект «Арт-терапія» (Полтава, 2014-2017 рр.).
 3. Участь у роботі Міжнародних конференцій в галузі хімії, екології та освіти.

 

Міжнародні підвищення кваліфікації

 • Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра технології неорганічних речовин та екології, травень 2018р. – лютий 2019р. (довідка №33-36-7 від 01.02.2019р.).

Підвищення кваліфікації в Україні

 • Дніпропетровський державний аграрний університет (2007р.).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (2011р.).
 • Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (2011р.).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (2016р.)
 • Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за освітньо-професійною програмою «Завідувачі)директори), фахівці навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічних служб, закладів освіти та психологи ЦПРПП». СП 35830447/2694-22. (2022р.)

 

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

 1. Регіональний семінар-тренінг «Якість та безпека товарів народного споживання», м. Полтава, 2012р., доповідь: «Очистка питьевой воды методом пузырьково-пленочной флотации».
 2. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», м. Переяслав-Хмельницький, 2013р. «Організація проведення локального екологічного моніторингу вищого навчального закладу».
 3. Регіональний науково-практичний семінар «Науково-методичні аспекти дослідницької роботи студентів у галузі хімії та екології», м. Полтава, 2014р., доповідь: «Хімічна суть» екологічного моніторингу».
 4. VІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Навколишнє середовище і здоров’я людини», м. Полтава, 2015р., доповідь: «Окремі аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва».
 5. Науково-практичний семінар «Якість та безпека товарів народного споживання»,  м. Полтава,  2015р. «Визначення фторидів у грунтах і воді інструментальними методами».
 6. 46 Науково-методична конференція викладачів та аспірантів ПДАА «Науковий та педагогічний професіоналізм викладачів ВНЗ як основа надання студентам якісних освітніх послуг», Полтава. 2015, доповідь "Психологічний супровід виховної роботи як інструмент вдосконалення педагогічної майстерності ПДАА».
 7. Становлення психологічної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІ Каришинські читання), Полтава, 2015. Доповідь «Становлення психологічної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності».
 8. Використання арт-методів у роботі психологічної служби вищого навчального закладу. ХІІІ Міжнародної міждисциплінарної конференції «Простір арт-терапії: палітра емоцій», Київ, 2016. Доповідь «Використання арт-методів у роботі психологічної служби вищого навчального закладу».
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України», Умань. 2016. Доповідь «Соціально-психологічна профілактика в роботі психологічної служби у вищій школі».
 10. Круглий стіл «Фізичний стан сучасного менеджера як форма виразу його іміджу» Полтава. 2016. Доповідь «Збереження фізичного та психічного здоров’я – необхідна складова успіху управлінської діяльності менеджерів».
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль психологічної служби системи вищої освіти України у час суспільних трансформацій». Львів. 2017. Доповідь «Мотузковий курс як засіб адаптації та налагодження взаємодії між викладачами і студентами-першокурсниками  (на прикладі співпраці психологічної служби та колективу кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської  державної аграрної академії».
 12. І Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації», м. Киів.-2017, доповідь: «Базовий фактор у формуванні системи здорового харчування».
 13. V Міжнародної науково-практична конференція  «Актуальні питання сучасної аграрної науки», м. Умань, 2017, доповідь «Екологічна оцінка фторидного статусу природних вод».
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України», м Полтава, 2017р.,  доповідь «Екологічна оцінка вмісту фторид-іонів у природних водах Полтавщини».
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», м. Полтава, 2018р. , доповідь: «Валеологічний аспект виховання студентів-екологів».
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і біології»,  Полтава. 2017. Деякі аспекти формування системи здорового харчування.
 17. Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми напрямків психологічної роботи в закладах вищої освіти». Дніпро: ВНПЗ «ДГУ». 2021, доповідь «Психологічні аспекти організації навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій».
 18. Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми напрямків психологічної роботи в закладах вищої освіти». Дніпро: ВНПЗ «ДГУ». 2021, доповідь «Розвиток мережі психологічної служби вищої школи та проблемні питання в організації її діяльності».
 19. Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини». Полтава: Астрая. 2021, доповідь «Роль психологічної служби у формуванні валеологічної культури здобувачів вищої освіти».
 20. Всеукраїнський круглий стіл «Виклики сьогодення для психологічної служби ЗВО у воєнний час», присвяченого Всесвітньому дню психолога Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет».2022, доповідь  «Про особливості організації профілактичних заходів з протидії насилля у ЗВО аграрного профілю».
 21.  Всеукраїнський круглий стіл «Виклики сьогодення для психологічної служби ЗВО у воєнний час», присвяченого Всесвітньому дню психолога Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет».2022, доповідь  «Особливості психологічної допомоги та соціальної роботи психологічної служби в умовах війни».
 22.  ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Психологічні умови благополуччя персоналу організацій», Львів: Львівська політехніка, 2022, доповідь «Створення психологічно комфортного середовища для сімей внутрішньо переміщених осіб на території закладу вищої освіти».
 23. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Становлення особистості: персоногенетичний контекст», Мукачево, 2023, доповідь «Забезпечення психологічної підтримки здобувачів вищої освіти в умовах війни».

 

Здобутки

 • Диплом кандидата наук (1985 р.)
 • Атестат доцента (1996 р.)
 • Член  Полтавського відділення УСП України (з 2013р.)
 • Почесна грамота, Полтавська державна аграрна академія (2013 р.);
 • Почесна грамота, Полтавська державна аграрна академія (2015 р.);
 • Подяка  Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Октябрьскої районної ради м. Полтава (2016р.);
 • Подяка  Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної ради м. Полтава (2018, 2019р.);
 • Подяка, Полтавська державна аграрна академія (2019р.).
 • Грамота, Полтавський державний аграрний університет (2023 р.)

Публікації

Має понад 160 наукових та науково-методичних праць, серед яких два навчальних посібника, монографія, п’ять авторских свідоцтв та патентів, вісім статей у виданнях, що входять до БД Scopus та більше 30 статей у фахових виданнях.

Навчальні посібники з грифом МОН України

 1. Супрунович В.І., Плаксієнко І.Л., Федорова Н.Г., Шевченко Ю.І. Аналітична хімія в аналізі технологічних та природних об’єктів. Навчальний посібник з грифом МОН України.  Днепропетровск: УГХТУ.  2003.  217 с.
 2. Супрунович В.І., Плаксієнко І.Л., Шевченко Ю.І. Електрохімічні методи аналізу. Навчальний посібник з грифом МОН України.  Дніпропетровськ: УГХТУ.   2006.  413 с.

Монографії

 1. Плаксієнко І.Л. Екологія людини: особистісна складова: монографія. Полтава: Смірнов А. Л. , 2018.   212 с.  (12,32 др. арк.).

 

Колективні посібники та монографії

1.     Плаксієнко І.Л., Крикунова В.Ю. Врахування вікових особливостей студентів у процесі навчання. Стратегія наукової та інноваційної діяльності: пріоритети та шляхи забезпечення: колективна монографія.- К.: «Аграр Медія Груп».  2011. С. 267-272.

2. Плаксієнко І.Л., Кочерга А.А. Роль психологічної служби вищої школи у забезпеченні принципів дружності до студентської сім'ї. Результати ініціативи "Університет, дружній до сім'ї" та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник /за заг. ред. Н. Світайло. Суми: Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. С. 83-86.

3. Плаксієнко І.Л., Соколова Н.П. Напрями підвищення ефективності контролюючої природозахисної діяльності громадськості в Україні. Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2021. 408 с. С. 338-346.

4. Актуальні проблеми розвитку психології вищої школи в Україні (каталог основних публікацій членів Асоціації психологів вищої школи України). Колектив авторів: [Колісник Л. О., Курагіна Є. О., Москальова А. С. та ін.]; уклад. А. С. Москальова, І. Л. Плаксієнко, О. Я. Логвись. Полта

Публікації в журналах, які входять в наукометричні БД Scopus та Web of science:

 1. Plaksienko I.L., Suprunovich V.I. Selective determination of manganese by amperometric titration with 8,8 prime-diquinolyl disulfide. Industrial laboratory - 1983. V.49. №2. P. 130-132.
 2. Nikolenko N.V., Holodkova O.V., Plaksienko I.L., Kuprin V/P. Chemisorption properties of ferrous quartzites. Journal of applied chemistry of the USSR .  1991.  V. 64. №10.  С.2162-2165.
 3. Nikolenko N.V., Taran I.B., Plaksienko I.L., et al. Adsorption of organic compounds from aqueous solutions on a silica gel and alpha-alumina. Colloid Journal. 1997. V.59, N 4.  P.476-481.
 4. Nikolenko, N.V., Kuprin, V.P., Kovalenko, I.L., Plaksienko, I.L., Dovban', L.V. Adsorption of organic compounds by calcium and manganese carbonates.  Russian Journal of Physical Chemistry A. 1997.  V.71, N 10. P.1657-1662.
 5. Nikolenko, N.V., Masyuta, Z.V., Plaksienko, I.L., Tulyupa, F.M. Photometric determination of cationic surfactants in aqueous solutions using methylene blue and silica gel. Journal of Analytical Chemistry.  1999.  V.54, N3.  P.237-239.
 6. Nikolenko N.V., Taran I.B., Plaksienko I.L., et al .Adsorption of organic compounds from aqueous solutions on silica gel and alpha-aluminum oxide: A charge control model. Colloid Journal.  1999.  V.61, N 4.  P.488-491.
 7. Рysarenko P.V., Samojlik M.S., Plaksiienko I.L., Kolesnikova L.A. Conceptual framework for ensuring resource and environmental safety in the region. Theoretical and applied ecology.  2019,  №2. С. 137-142.
 8. The study of activation impact during formation and testing of Ni(OH)2 electrochromic films in the presence of Al3+ and WO42- ions. V. Kotok, V. Kovalenko, I . Kovalenko, V. Stoliarenko, S. Vlasov, V. Ved, I. Plaksiienko, P. Pysarenko, M. Samojlik, K. Sukhyy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  2019.  № 6/5 (102).  Р.6 -13.
 9. Investigation of characteristics of binary Ni–Co oxy-hydroxides for supercapacitor applicationv.  V. Kovalenko,  V. Kotok, A. Sykchin, I. Kovalenko, O. Berzenina, V. Stoliarenko, I. Plaksiienko, P. Pysarenko, M. Samojlik.   Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. 1/12 (103).  Р. 15-23.
 10. Kulyk M., Galytskaya M., Plaksiienko I., Kocherga A., Mishchenko O. (2020). Switchgrass and lupin as phytoremediation crops of contaminated soil. International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM. Bulgaria, Sofia, 2020. Т. 20, Vol 5.1. Р. 779–784.  
 11. Determination of the effect of exposure conducted in KOH solutions at different temperatures on the properties of electrochromic Ni(OH)2-PVA films /V.Kotok, V.Kovalenko, R.Nafeev, S. Vlasov, I. Plaksiienko, L. Kolesnikova, V. Kalinichenko //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies .2021. 4/6(112). Р. 60-66
 12. A study of physico-chemical characteristics of electrochromic Ni(OH)2-PVA films on fto glass with different deposition duration/V. Kotok, V. Kovalenko , R. Nafeev, I.Plaksiienko, S. Filonenko, A. Kocherga //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  October 2021/ 12-113(5). P. 39-46.
 13. Efficiency definition of the deposition process of electrochromic Ni(OH)2-PVA films formed on a metal substrate from concentrated solutions./ V.Kotok, V.Kovalenko, R. Nafeev, I.Plaksiienko, I.Kovalenko, V.Plaksiienko, I.Zamrii //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. 12-114(6). P. 27-33.

Основні статті  у фахових виданнях:

 1. Плаксиенко И.Л., Супрунович В.И., Шевченко Ю.И., Гринько А.С., Кублик Е.В. Амперометрический метод в анализе промышленных сточных  вод. Определение фенола и диоксибензолов Вопросы химии и химической технологии.  1999.- №1. С.314-316.
 2. Тулюпа Ф.М., Колос Е.Ю., Плаксиенко И.Л. Изучение окислительно-восстановительных свойств системы HClO(ClO-)-Cl- (Cl2) методом прямой потенциометрии. Вопросы химии и химической технологии 1999. №1. С.338-340.
 3. Колос Е.Ю., Тулюпа Ф.М., Плаксиенко И.Л. Определение активного хлора методом потенциометрического титрования. Вопросы химии и химической технологии.  1999. №2. С.3-6.
 4. Колос Е.Ю., Тулюпа Ф.М., Плаксиенко И.Л. Иодид калия как посредник при вольтамперометрическом определении активного хлора в водах. Вопросы химии и химической технологии.  1999. №3. С.9-12.
 5. Тулюпа Ф.М., Плаксієнко І.Л., Супрунович В.И. Тиоорганические реагенты в  электрохимических и фотометрических методах анализа. Вопросы химии и химической технологии. 2000.  №2.  С.14-21.
 6.   Колос Е.Ю., Тулюпа Ф.М., Плаксиенко И.Л., Бурмистров К.С. Спектрофотометрический метод определения активного хлора в водах с применением хлорфенолового красного. Вопросы химии и химической технологии.  2000.  №1.  С.44-47.
 7. Плаксиенко И.Л., Ильченко Н.В., Ямнова Т.П., Гапонова Р.Г. Атомно-адсорбционное определение металлов в питьевой и минеральных водах с применением комбинированного концентрирования. Вопросы химии и химической технологии.  2002.  №2.  С.7-10.
 8. Супрунович В.И., Плаксиенко И.Л., Ярошенко М.В., Новохатько О.В. Новые разнолигандные комплексы цинка и меди с ОЭДФ и 8-меркаптохинолином. Их индивидуальные свойства и применение в электротитриметрическом анализе /Вопросы химии и хим. технологии. 2004. №1. С.1-5.
 9. Кузнецова О.В., Плаксієнко І.Л. Здатність дріжджів виду  Saccharomyces ceresisiae накопичувати йодвмісні сполуки. /Вопросы химии и химической технологии.   2004.  №2.  С.81-84.
 10. Плаксиенко И.Л., Гузь Н.В., Лукьяненко Т.В., Куликова О.Н. Прямое электрохимическое окисление 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на модифицированных диоксидносвинцовых анодах. Вопросы химии и химической технологии.  2004. №3. С.170-174.
 11. Плаксиенко И.Л., Гузь Н.В., Величенко А.Б. Электрохимическая деструкция хлор- и бромпроизводных феноксиуксусной кислоты. Вістник ХНУ.   2005.  № 648.  С.332-335.
 12. Николенко Н.В., Плаксиенко И.Л., Гузь Н.В. Специфическая адсорбция хлорфенолов диоксидом свинца и активированным углем.  Вопросы химии и химической технологии.  2005.  №2.  С.22-27.
 13. Величенко А.Б., Лукьяненко Т.В., Плаксиенко И.Л., Коцюмбас Г.И. Химический состав и стабильность растворов гипохлорита натрия медицинского назначения. Вопросы химии и химической технологии.  2006. №6.  С.154-158.
 14. Величенко А.Б., Гиренко Д.В., Лукьяненко Т.В., Плаксиенко И.Л. Растворы гипохлорита натрия для медицины и ветеринарии. Вопросы химии и химической технологии.  2006.  №6. С.158-162.
 15. Плаксиенко И.Л., Лукьяненко Т.В., Коцюмбас И.Я., Коцюмбас Г.И., Тесляр Г.Е., Величенко А.Б. Определение кислородсодержащих соединений хлора (I, III, Y) в препаратах ветеринарного и медицинского назначения на основе гипохлорита натрия. Вопросы химии и химической технологии. 2007. №1. С. 14-18.
 16. Ковалева Н.В., Ковалев С.В., Плаксиенко И.Л., Величенко О.Б. Электрохимическое окисление Mn (II) с образованием тетраоксиманганат-ионов.  Вопросы химии и химической технологии. 2010. №2. С. 142 - 146.
 17. Плаксієнко І. Л., Крикунова В. Ю., Кочерга А.А. Про діагностику психологічного впливу родини на успішність соціальної адаптації першокурсників. Збірник наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу».  Слов’янськ: СДПУ. 2011.  Вип.LYII.  С.256- 264.
 18. Павлова О.В., Плаксиенко И.Л., Супрунович В.И., Головко Д.А.. Титриметрическое определение окислителей щелочными растворами Cr(III). Сообщение II. Определение оксоанионов марганца. Вопросы химии и химической технологии.  2013. №2.  С.59-63.
 19. Плаксієнко І. Л., Шупта І.М., Кочерга А.А. Окремі аспекти організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищій школі. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія».-К.:ВЦ НУБіП України. 2014.  Вип.199, Ч.2.  С.233-239.
 20. Плаксиенко И. Л., Николенко Н.В. К 85-летию со дня рождения доктора химических наук, профессора Виктории Ивановны Супрунович (1931-2014). Вопросы химии и химической технологии, 2016.  Т.4(108).   С.73-75.
 21. Плаксієнко І.Л., Писаренко П.В., Самолік М.С., Колєснікова Л.А. Деякі аспекти вивчення особистісного фактору екології людини. Science and education a new dimension. Pedagogy and psychology.  2018.-VI (70).  Issue 170. P. 48-51.
 22. Писаренко П.В., Самойлік М.С., Колєснікова Л.А., Плаксієнко І.Л. Динаміка і діагностика токсичного впливу нафтозабрудненого грунту на стійкість проростків. Agrology. 2018. Vol.1. №3.  Р. 240-246.
 23. The study of activation impact during formation and testing of Ni(OH)2 electrochromic films in the presence of Al3+ and WO42- ions. V. Kotok,  V. Kovalenko, I . Kovalenko, V. Stoliarenko, S. Vlasov, V. Ved, I. Plaksiienko, P. Pysarenko, M. Samojlik, K. Sukhyy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  2019.  № 6/5 (102).  Р.6 -13.
 24. Investigation of characteristics of binary Ni–Co oxy-hydroxides for supercapacitor applicationv.  V.Kovalenko, V.Kotok, A.Sykchin, I.Kovalenko, O.Berzenina, V.Stoliarenko, I.Plaksiienko, P.Pysarenko, M.Samojlik. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. 1/12 (103).  Р. 15-23.
 25. Колісник Л. О., Курагіна Є.О., Плаксієнко І.Л., Лазаренко В.І. Розвиток мережі психологічних служб закладів вищої освіти в Україні. Grail of science. 2021. №11. С. 437-442.  

 

Список публікацій: 

Обов'язки

Член Національної психологічної асоціації,
Член правління Асоціації психологів вищої школи України,
член Полтавського відділення Української спілки психотерапевтів.

Факультети: