Передера Жанна Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки

Посада: 

Професор кафедри

Вчені звання: 

Доцент

Контактна інформація: 

zhanna.peredera@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Народилась у м. Свердловск, Росія, у 1951 р.
З 1995 р. працювала в Полтавській державній аграрній академії на посадах старшого викладача, доцента.
З 2005 р. працювала на посаді завідуючої кафедри паразитології, з 2009 р. кафедри паразитології, пат анатомії та ветеринарно-санітарної експертизи, з 2010 р. кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи.
 

Освіта

Вища, закінчила Свердловський сільськогосподарський інститут у 1974 р.

Аспірантура

Закінчила очну аспірантуру в Всесоюзному науково-дослідному інституті ветеринарної санітарії (м. Москва), в 1981 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук

Досвід роботи

Науково-педагогічний стаж 35 років, педагогічний стаж 21 рік.

Знання мов

Українська, російська - вільно, англійська зі словником.

Підвищення кваліфікації

1. Харківська державна зооветеринарна академія 2009 р.;
2. Сумський національний аграрний університет 2011 р.;
3. Семінар  TAIEX ( Законодавство Безпеки Продовольства ЄС) 29/03/2012;
4. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННУ післядипломної освіти. «Іноваційна спрямованість педагогічної діяльності» 2014 р.

5. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 00493706/004442-17 «Електронний навчальний курс» 19.10.2017 р


6. Проект Р 633 –А Освіта та поширення знань в Україні. Міністерство оборони Великобританії, УНТЦ, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна академії наук України,

Українська асоціація біобезпеки. семінар-вебінар «Пандемія – питання та відповіді. Біологічна роль вітаміну D» (0,05 кредиту ЄКТС) Київ, 28 квітня 2021.

7. Проект Р 633 –А Освіта та поширення знань в Україні
Міністерство оборони Великобританії, УНТЦ, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна академії наук України, Українська асоціація біобезпеки. семінар-вебінар «Пандемія – питання та відповіді. Вакцінація – нові аспекти.  Посилення мережі запобігання розробці хімічної та біологічної зброї»  (0,05 кредиту ЄКТС) Київ, 30 вересня 2021.

8. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ВИПУСКНА РОБОТА Використання сучасних інформаційних технологій при підготовці фахівців ветеринарної медицини з біотехнології 2021 рік 180 годин.

Участь у міжнародних проектах

1. Міжнародний семінар TAIEX (Законодавство Безпеки Продовольства ЄС) 29/03/2012 м. Київ;
2. Міжнародний  семінар «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» (Полтава 9 жовтня 2014 року);
3. Міжнародний  семінар «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» (Полтава 15 жовтня 2015 року);
4. Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція WORLD Science "Сучасні наукові досягнення та їх практичне використання", (ОАЭ 20 - 22 жовтня 2014 року).

Участь у семінарах

Є учасником:

 • щорічних внутрішньовузівських науково-практичних, регіональних та міжнародних конференцій;
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції патоморфологів «Сучасні науково-практичні досягнення у ветеринарній патоморфології» м. Полтава 19-20 травня 2011 р;
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ветеринарної медицини України» м. Полтава 24-26 жовтня 2012 р.;
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» м. Львів 4-5 жовтня 2012 р.;
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Наукомісткі технології у сучасному тваринництві» присвячена 85-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, академіка НААН, Лауреата премії Ради Міністрів СРСР, Заслуженого діяча науки і техніки України Федора Івановича Осташка м. Харків 18-19 квітня 2013 р.;
 • Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини » (м. Полтава 17 – 18 лютого 2015 року);
 • 46-ї науково-методичної конференції «Науковий та педагогічний професіоналізм викладачів ВНЗ як основа надання студентам якісних освітніх послуг» (м. Полтава 24 січня  2015 року);
 • Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-річчю заснування кафедри заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи ПДАА  (м. Полтава 19 травня 2015 року);
 • Науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (м. Полтава 13-14 травня 2015).

Здобутки

Нагороджена Почесними грамотами академії, міської виконавчої ради за плідну навчально-наукову роботу.

Публікації

Має понад 40 наукових публікацій, 25 методичних рекомендацій та робочих зошитів.

Список публікацій: 

Обов'язки

Викладає дисципліни:

 • Санітарна екологія
 • Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології
 • Правові аспекти судової ветеринарії

Куратор академічної групи.

Факультети: