Киричко Борис Павлович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Хірургії та акушерства

Посада: 

завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

тел. роб. (0532) 60-74-51

borys.kyrychko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

народився 02.02.1976 року.
З 1998 року працює в Полтавській державній аграрній академії на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора.
З 2010 року – працює на посаді завідувача кафедри хірургії та акушерства.

Освіта

вища, закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут у 1998 році.

Аспірантура

1998-2001 роки – аспірантура при кафедрі хірургії та акушерства ПДАА. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

Докторантура

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук.

Досвід роботи

науково-педагогічний стаж становить 23 роки

Знання мов

українська, російська, німецька зі словником

Підвищення кваліфікації

Харківська державна зооветеринарна академія, кафедра хірургії ім. І.О. Калашника, 2009 рік.

ННІ післядипломної освіти НУБІП, кафедра хірургії, 2014 рік

ННІ післядипломної освіти НУБІП, 2019 рік

Участь у міжнародних проектах


Участь у семінарах

постійний учасник внутрішньовузівських, всеукраїнських на міжнародних науково-практичних конференцій.

Публікації

90 наукових статей, 1 навчальний посібник, 2 патента на винахід, 5 патентів на корисну модель, 3 технічні умови на ветеринарні препарати.

Обов'язки

куратор 2 курсу факультету ветеринарної медицини.

Факультети: