Купченя Лідія Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, кафедра підприємництва і права, каб. 482 e-mail: lidiia.kupchenia@pdaa.edu.ua тел. (0532) 56-95-64

Ідентифікатори науковця:
• Google Академія (Лідія Купченя)
• ORCID ID 0000-0003-4504-8158

Основні дисципліни: «Аграрне право», «Екологічне право», «Криміналістика», «Міжнародне право», «Міжнародне публічне право»

Освіта

У 2007 році закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

Аспірантура

• 2010-2014 рр.- здобувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків.
• Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право з 2014 року.
• Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ»

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 2 роки
Педагогічна робота з 2008 р.
Робота юрисконсультом з 2007 до 2008 р.

Знання мов

англійська (зі словником).

Підвищення кваліфікації

• Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тема: «Проєктування відкритих онлайн курсів та створення відеолекцій». Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 38282994/011921 від 22 січня 2021 року.

Публікації

Має публікації наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: