Кравченко Сергій Іванович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Галузеве машинобудування
Інформаційних систем та технологій

Посада: 

Доцент кафедри галузевого машинобудування, доцент кафедри інформаційних систем та технологій

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,
навчальний корпус №3, 1-й поверх, каб. №345а
e-mail: serhii.kravchenko@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-96-87 (Деканат ІТФ)

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Вища, за спеціальністю "Радіотехнічні засоби", яку здобув у Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі в 1990 році. Кваліфікація «Радіоінженер».

Аспірантура

У 2000 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.
Тема дисертації: «Підвищення завадозахищеності РЛС від пасивних завад шляхом застосування багаточастотних сигналів».

Досвід роботи

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 30 років
На інженерно-технологічному факультеті ПДАА працює з 2020 року. Викладає дисципліни: «Технологічні основи машинобудування», «Основи автоматизованого проектування», «Електрообладнання автомобілів і тракторів». Займається науковими дослідженнями за темою: «Високі технології в машинобудуванні».
2017 – 2019 рік – завідувач кафедри технології машинобудування ПолтНТУ.
2007–2017 рік – доцент кафедри технології машинобудування ПолтНТУ.
1.09.2003 – 2007 рік – старший викладач кафедри технології машинобудування ПолтНТУ.
14.04.2003 – 10.06.2003 року – викладач кафедри організації експлуатації озброєння і військової техніки Національної академії оборони України.
2002 – 2003 рік – старший викладач кафедри “Виробництва приладів” Приладобудівного факультету НТУУ “КПІ”.
1997 – 2002 рік – викладач Факультету військової підготовки Військового інституту телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету України “КПІ”.
 

Знання мов

Досконало володіє українською та російською, англійська – може розмовляти

Підвищення кваліфікації

В 2019 році отримав сертифікат фірми Autodesk «Autodesk Education Expert»
Закінчив курси з програмного забезпечення фірми Delcam «CAD – система PowerSHAPE» в 2010 році в Запорізькому НТУ.
 

Стажування

Пройшов стажування на Полтавському публічному акціонерному товаристві «Електромотор», довідка № 07/25, від 12.04.2018 р.

Участь у міжнародних проектах

2019 рік – робота студента Карапузя Артема «Моделювання конструкції і технології обробки корпусу кінцевої фрези з твердосплавними пластинами» – ІІ місце.
2018 рік – робота студента Ледніка Романа «Проектування ливарної прес-форми зі стрижневою системою для лиття під тиском деталі «Корпус редуктора» з розробкою керуючих програм фрезерної обробки» – ІІІ місце.
2017 рік – робота студента Месевренко Владислава "Застосування програмних продуктів Autodesk при проектуванні установки для складання виробу «піастра» з розробкою технології виготовлення окремих її деталей" – ІІІ місце у конкурсі.
2016 рік – робота студента  Костенко Олексія «Розробка ендопротеза передньої частини нижньої щелепи з використанням комплекту програмних продуктів Delcam Power Solution» зайняла ІІІ місце у конкурсі.
2015 рік – робота студента Горюна О.О «Розроблення технології виготовлення щелепного імплантаційного протезу» зайняла ІІ місце.
2013 рік – розробка  «Проектування прес-форми зі стрижневою системою для литва під тиском» студента Станіслава Бойка зайняла ІІІ місце.
2012 рік – робота «Розробка металевого виробу і проектування прес-форми для його виготовлення» студента Станіслава Бойка була особливо відмічена конкурсним журі.
З 2011 року був керівником Навчального центру «Передових комп’ютерних технологій» ПолтНТУ з навчання студентів програмним продуктам CAD/CAM технологій компанії Delcam Plc. Щорічно приймали участь у міжнародному конкурсі іменних премій Delcam (з 2016 року AUTODESK).
 

Здобутки

Нагороджений
2018 рік – подяка Міністерства освіти і науки України
2017 рік – почесна грамота Департаменту освіти Полтавської обласної державної адміністрації;
2015 рік – подяка Голови обласної ради;
 

Публікації

за останні 5 років

  1. Е. А. Фролов, В. В. Агарков, С. И. Кравченко, Н. В. Верещага. Определение влияния материала и химико-термической обработки на износостойкость элементов универсально-сборных переналаживаемых штампов. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии № 84, 2019. с. 119 – 132. ХАИ. Index Сореrnicus.
  2. Фролов Є.А., Агарков В.В., Кравченко С.І., Ясько С.Г. Исследование функциональной зависимости прочности клеевого соединения направляющих элементов УСПШ. . Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Харків, 2018. № 82. C. 72–82. Index Сореrnicus.
  3. Фролов Е.А., Яько С.Г., Агарков В.В., Кравченко С.И. Совершенствование процессов разделения листового материала эластичной средой. Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. Харьков, 2018. №30 (1306). C. 90–93.
  4. Фролов Е.А., Яько С.Г., Кравченко С.И. Технологические возможности пневмоударной штамповки вытяжкой тонколистовых деталей. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Харьков, 2018. № 81. C. 45–51. Index Сореrnicus.
  5. Фролов Є.А., Агарков В.В., Кравченко С.І., Ясько С.Г. Исследование точности деталей, получаемых при разделительных операциях в переналаживаемых штампах. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Харків, 2018. № 81. C. 52–63. Index Сореrnicus.
  6. Фролов Е.А. Исследование влияния остаточных напряжений на точность штамповки листовых деталей при разделительных операциях / Е.А. Фролов, С.Г. Ясько, С.И. Кравченко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 78. – Х., 2017. – С. 96–101. Index Сореrnicus.
  7. Ruslan Puzyr, Dmytro Savelov, Viktor Shchetynin, Roman Levchenko, Tetiana Haikova, Sergiy Kravchenko, Stanislav Yasko, Roman Argat, Yuliia Sira, Yevhenii Shchipkovakyi. Development of a method to determine deformations  in the  manufacture of a vehicle wheel rim.  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – №4/1 (94). – P. 56–61.
  8. Kravchenko S. The working pressure research of piston pump RN–3.8 / S. Kravchenko, S. Popov, S. Gnitko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №5/1 (83). – P. 15–20.

Є автором та співавтором понад 80 наукових та науково-методичних праць, серед яких 2- монографій, 56 статей у журналах і збірниках (у тому числі журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus), 6 патентів на корисні моделі.

Список публікацій: 

Факультети: