Козаченко Юлія Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Вчені звання: 

У 2021 р. присвоєно звання доцента по кафедрі підприємництва і права; атестат доцента від 09 лютого 2021 р. АД № 006775.

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №  4, каб.482-А
e-mail: yu.a.kozachenko@gmail.com,    yuliya.kozachenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

«Адміністративне право України», «Адміністративний процес», «Конституційне право України», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Фінансове право», «Основи римського приватного права»

Освіта

2004-2008 рр. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Полтавський факультет), отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобула кваліфікацію бакалавра юриста.
2008-2009 рр. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста-магістра.

Аспірантура

2010-2015 рр. – здобувач Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого.
Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право з 2016 року (Диплом ДК № 036513).
Тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні».

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років, у т.ч. у ПДАУ - 4 роки.

Знання мов

Англійська, українська

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/004425-17 тема: «НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі», 19.10.2017 р.
Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації № 4, 15.07.2019 р.
Стажування в закладі освіти «Центр освітнього консультування» ТОВ, м. Краків, Польща. Період з 13 січня 2020 року по 26 січня 2020 року. Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) KRA200106 від 27 січня 2020 року.

Публікації

Має публікації наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки

Представник омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ.