Кончаковський Євген Олегович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3,  ПДАА, корпус №4, кім. 458  кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін

ievgen.konchakovskyi@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

       Google Академія (Кончаковський Євген)

       ORCID ID (0000-0002-3971-2908)

       ResearcherID (Q-8039-2016)

       Research Gate (Konchakovskiy_Eugen)

       Web of Science (Konchakovskiy, Ye. O.

Освіта

2020 р. закінчив Запорізький національний університет, здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність політологія, освітня програма політологія, професійна кваліфікація політолог, політичний оглядач, викладач політологічних дисциплін. Диплом М20 №162038 від 31 грудня 2020 р.
2003 р. закінчив Полтавську державну аграрну академію, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту.

Аспірантура

Кандидат економічних наук з 2009 року.

Досвід роботи

2005-2016 рр. асистент, старший викладач, доцент кафедр організації бухгалтерського обліку і аудиту; статистики та економічного аналізу; фінансово-економічного аналізу та статистики; економічної теорії та економічних досліджень, гуманітарних і соціальних дисциплін

Підвищення кваліфікації

2021 р. – Запорізький національний університет, здобуття ступеня вищої освіти магістр, спеціальність політологія, освітня програма політологія. Диплом М20 №162037 від 31 грудня 2020 р. Визнано вченою радою факультету обліку та фінансів ПДАА як підвищення кваліфікації в обсязі 180 годин згідно із Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії.
2017 р. стажування в Національниому університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти.
2009 р. Кафедра бухгалтерського обліку Полтавського університету споживчої кооперації України.

Стажування

2008 р. Головне управління статистики у Полтавській області

Здобутки

2009 р. Одержання диплома кандидата економічних наук
2009 р. Одержання диплома доктора філософії
Нагороджений Почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації.
Нагороджений Почесними грамотами Полтавської державної аграрної академії.
В 2010-2015 рр. працював помічником-консультантом депутата Шевченківської (Октябрської) районної у м. Полтава ради шостого скликання Литвина О.Ю.
В 2019 р. виконував обов’язки голови дільничої виборчої комісії під час проведення Виборів президента України

Публікації

Опубліковано близько 30 наукових статей і тез, одноособово та у співавторстві.

Монографії:

1. Кончаковський Є., Сидоренко Ф.  Тенденції місцевих виборів в умовах розвитку інформаційних технологій // Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Н. Сизоненко. Полтава : ПДАА, 2021. 216 с. С. 161-169

2. Кончаковський Є., Пикало О. Етнонаціональні та політичні передумови виникнення сепаратизму в Каталонії // Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Н. Сизоненко. Полтава : ПДАА, 2021. 216 с. С. 184-190

Статті в іноземних виданнях:

1. Konchakovskiy Y., Nekrasenko L., Prokopenko O., Carbon footprint of Ukraine, its dynamics and prediction. Sustainable development. Varna, Bulgary 2014. № 4. Р. 64-68;

2. Konchakovskiy Y.O., Pysarenko l.O., Dashevskaya N.S.  Efficiency of marketing methods at animal husbandry sphere. Sustainable development. Varna, Bulgary 2015. № 2. Р. 83-88.

3. Ye.O. Konchakovskiy Using resource and energy-saving technologies in agricultural production as a direction of raising energy efficiency of rural territories / I.O. Yasnolob, T.O. Chayka, O.O. Gorb, O.A. Galych, O.V. Kalashnyk, Ye.O. Konchakovskiy, S.E. Moroz, P.Yu. Shvedenko // Ukrainian Journal of Ecology, 2019 9 (1), 244-250

Статті у фахових українських виданнях:

1. Дорошенко А.П., Дорошенко О.О., Кончаковський Є.О. Валовий внутрішній продукт україни: рівень та перспективи зростання Причорноморські економічні студії. 2020. № 52. С.72-77

Навчальні посібники:

1. Кончаковський Є.О., Дорогань-Писаренко Л.О., Макаренко П.М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник. Полтава : ФОП Крюков, 2013. 442 с.

Обов'язки

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Полтавської державної аграрної академії