Коломієць Павло Віталійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, кафедра підприємництва і права, каб. 482-а

Ідентифікатори науковця:
e-mail: pavlo.kolomiiets@pdaa.edu.ua
Google Scholar: Павло Коломієць
ORCID ID: 0000-0002-3155-0393

Основні дисципліни: «Податкове право», «Банківське право», «Правове регулювання банкрутства», «Страхове право», «Правознавство».

Освіта

2017 рр. – Полтавський інститут економіки і права вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Диплом магістра. спеціальність «Переклад».
2013 рр. – Полтавська державна аграрна академія. Диплом спеціаліста. Кваліфікація – спеціаліст з фінансів.
2011 рр. – Міжрегіональна академія управління персоналом. Диплом спеціаліста з відзнакою. Кваліфікація – юрист, спеціальність – правознавство.

Аспірантура

Кандидат юридичних наук із 2014 року. Дисертацію на тему «Правове регулювання спеціальних податкових режимів в Україні» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету державної податкової служби України із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Докторантура

Жовтень 2022 року – вересень 2024 року – докторант кафедри публічного права Державного податкового університету. Тема докторської дисертації: «Правове регулювання податкової безпеки України». Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 11 років

Знання мов

англійська, німецька (зі словником).

Підвищення кваліфікації

1. Європейський університет Віадріна, науково-педагогічне стажування «Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС» (08 лютого – 19 березня 2021 року), м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина (6 кред., 180 годин.). Сертифікат.
2. Європейський університет Віадріна, науково-педагогічне стажування «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» (24 серпня – 02 жовтня 2020 року), м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина (6 кред., 180 годин.). Сертифікат.
3. Європейський університет Віадріна, науково-педагогічне стажування «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС» (28 жовтня – 6 грудня 2019 року), м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина (6 кред., 180 годин.). Сертифікат.
4. Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки, підвищення кваліфікації за напрямком правознавство (Довідка № 593 від 15.11.2018 р.).
5. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, підвищення кваліфікації за напрямком педагогіка вищої школи, психологія вищої школи, педагогічна майстерність викладача вищої школи (Свідоцтво № 43 від 10.02.2017 р.). Свідоцтво.
6. Польська академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові, міжнародний семінар-стажування «Інноваційні технології в науці та освіті: європейський досвід» (Сертифікат про проходження Міжнародного стажування програми підвищення кваліфікації «Педагогіка 21 століття» № 000197 від 01.09.2016 року). Сертифікат.

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Керівник студентського наукового гуртка «Правовий диспут»