Калашник Олена Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Вчені звання: 

доцент з 2013 року.

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,

кафедра підприємництва і права, каб. 484

e-mail: olena.kalashnyk@pdaa.edu.ua, kalashnik1968@meta.ua

Ідентифікатори науковця:

Навчальні дисципліни: «Товарознавство», «Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур», «Технічне регулювання», «Експертиза товарів», «Стандартизація, сертифікація програмного забезпечення».

Освіта

У 1991 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами».

Аспірантура

1999-2003 рр. - аспірантура Полтавського кооперативного інституту, за спеціальністю 05.18.015 «Товарознавство», тема накового дослідження: «Товарознавча оцінка шкурок хутрового кроля».

Кандидат технічних наук з 2011 року.

Досвід роботи

З вересня 1999 року працювала асистентом кафедри товарознавство непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації України. Із вересня 2011  року призначена на посаду доцента кафедри експертизи та митної справи Полтавського університету економіки і торгівлі.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету на тему«Товарознавча оцінка шкурок хутрового кроля» за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство (диплом кандидата технічних наук ДК № 066118) (науковий керівник – кандидат технічних наук, професор, професор кафедри експертизи та митної справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Омельченко Наталія Володимирівна).

Знання мов

українська - вільно, російська - вільно, англійська - зі словником.

Підвищення кваліфікації

ZemaitijaCollege (Литва), свідоцтво № ZK0154, Системи менеджменту якості у вищих навчальних закладах ЄС, 06.05.2016 р.;
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», свідоцтво ПК 36627007411-16, спеціальність 123 «Комп’ютерні системи та мережі», від 21 грудня 2016 р.;
ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», свідоцтво, «Методика проведення навчальних занять з використанням тренінгових технологій навчання» «Школи педагогічної майстерності», 31.05.2016 р.;
Участь у дискусійному клубі на тему: "Реформа державних закупівель" за участі регіонального центру компетенцій Prozoro в Полтавській області, сертифікат, м. Полтава, 19.05.2017 р.;
Варненський університет менеджменту, сертифікат «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions», 12.04.2018 р.;
Участь у Всеукраїнському науковому круглому столі "Ресурсовикористання та енергоефективність: економічний, технічний та агроекологічний аспекти", 17.04.2018 р., ПДАА, сертифікат;
Участь у SV Міжнародній науково-практичній конференції "Потенціал сучасної науки", 10-11.12.2019 р., сертифікат;
Полтавська державна аграрна академія, «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій», сертифікат СС00493014/000047-20, 26-27 лютого 2020 р.
Участь у конференції "Теоретичні та емпіричні наукові дослідження: поняття та тенденції", м. Оксфорд, 24.07.2020 р., сертифікат;
Варненський університет менеджменту, сертифікат "Modernization of higher professional education in the international society", 12.09.2020 р.
Участь у науковому семінарі кафедри харчових технологій "New Tendencies and Global Trends In Technologies for Raw Material Storage and Food Production", тема доповіді "Нові технології у галузі товарознавства" (3,5 год.), сертифікат CC00493014/000538-21, Полтава, ПДАА, 30.03.2021 р.
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Свідоцтво № ПК 01597997 00289-2021 від 05 березня 2021 р. Підвищення кваліфікації за акредит. спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 6 кредитів (180 год.)
Zustricz Foundation Krakow, Republic of Poland, Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Міжнародне стажування, сертифікат № SZFL-000074, May 30, 2021 «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience» 6 кредитів (180 год.)
PARTICIPATED IN INTERNATIONAL WEBINAR «INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS» The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study, 31 May - 07 June, 2021 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат
Підвищення кваліфікації за програмою "Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття", 18.07.2022-28.08.2022, сертифікат (6 кредитів)
 
 

Стажування

23.05-23.06.2011 р. – стажування в Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ);
01.12-29.01.2015 р. – стажування на базі Науково-дослідного випробувального центру харчової продукції Державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Полтава).

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Куратор академічної групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (скорочений термін навчання) з вересня 2019 року.