Гетя Андрій Анатолійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Біології продуктивності тварин імені академіка О. В. Квасницького

Посада: 

професор кафедри біології продуктивності тварин імені академіка О. В. Квасницького, доктор сільськогосподарських наук

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут (спеціальність зооінженерія, кваліфікація – зоотехнік)

Досвід роботи

Працював молодшим, старшим науковим співробітником, вченим секретарем, директором Інституту свинарства НААН, директором Департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства України, завідувачем кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Наукова діяльність: оптимізація селекційного процесу у тваринництві.

Публікації

Є автором понад 180 наукових праць, у т.ч. понад 10 патентів, 12 підручників і монографій, 7 методичних рекомендацій, 5 навчально-методичних розробок.

Обов'язки

Здійснює підготовку аспірантів та докторантів.