Флегантов Леонід Олексійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Загальнотехнічних дисциплін
Інформаційних систем та технологій

Посада: 

професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, професор кафедри інформаційних систем та технологій

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Освіта

У 2000 році здобув другу вищу освіту на факультеті економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю – менеджмент організацій.
У 1979 році вступив до Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка на фізико-математичний факультет, якій закінчив в 1984 році з відзнакою за спеціальністю – фізика і математика

Аспірантура

У 1990-1993 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Тараса Шевченка на кафедрі "Механіка суцільних середовищ". 1 грудня 1993 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 - "Механіка деформівного твердого тіла" за темою "Дослідження плоского термонапруженого стану многозв'язних тіл з  малими крайовими тріщинами".

Досвід роботи

У Полтавській державній аграрній академії працює з грудня 1987 року. У різні роки читав лекційні курси: „Вища математика”, „Математика для економістів”, „Прикладна математика”, „Теорія ймовірностей і математична статистика”, „Математичне програмування”, „Математичне моделювання”, „Аналіз і моделювання рослинних продуктивних систем”, „Інформатика і комп’ютерна техніка”, „Аграрна інформатика”, „Геоінформаційні системи”, „Комп’ютерна графіка”, „Інтернет-технології і web-програмування”.

З 2017 року – професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, заступник завідувача кафедри.

2010-2017рр. – професор кафедри вищої математики, логіки та фізики.

З 2004 р. по 2010 р. – завідувач кафедри вищої математики.

1995-2004рр. – доцент кафедри вищої математики.

1993-1995рр. – старший викладач.

1987-1993 рр. – асистент кафедри вищої математики і фізики.

Знання мов

російська, англійська, німецька

Підвищення кваліфікації

У 2018 році пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі загальної  фізики і математики Полтавського Національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Стажування

У 2001 році пройшов стажування в університеті Хоенхайм (м. Штуттгарт, Німеччина) за напрямками „Інформатика” та „Системний аналіз”.

Участь у міжнародних проектах

У 2001 році був учасником від Полтавскої державної аграрної академії у міжнародному проекті TEMPUS/TACIS (ТЕМПУС/ТАСІС) – одній із програм Європейського Співтовариства, що розроблена для надання допомоги соціальним і економічним перетворенням в країнах-партнерах.

Публікації

Паралельно із освітньою діяльністю активно займається науковою роботою за напрямами: крихке руйнування многозв'язних тіл при теплових навантаженнях, педагогіка вищої школи, практичне застосування комп’ютерних технологій, економіко-математичний аналіз енергоспоживання аграрних підприємств, аналіз і моделювання рослинних продуктивних систем.

Є автором понад 200 публікацій, наукових і науково-методичних, у т.ч. в зарубіжних виданнях.

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін.

Відповідальний за дистанційну освіту на Інженерно-технологічному факультеті ПДАА.

Факультети: