Дубович Олеся Валеріївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,
кафедра підприємництва і права, каб. 482,
e-mail: alesiy-d@ukr.netolesia.dubovych@pdaa.edu.ua
тел.  (066) 57 95 000

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес». "Криміналістика"

Освіта

У 2011 році закінчила з відзкакою Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, за спеціальністю «Правознавство», здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.

Аспірантура

2011-2014 рр. - навчання в аспірантурі Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Кандидат юридичних наук  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» з 2015 року.

Тема дисертаційного дослідження «Кримінологічна характеристика злочинів що вчинені особами без визначеного місця проживання»

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи - 5 років.

Знання мов

українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації викладачів кримінального права Інституту післядипломної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Курс підвищення кваліфікації з теми "Новелізація кримінального права України" (листопад 2019 року, 94 год.). Сертифікат.

Онлайн-курс на платформі Prometheus "Дослідження корупції: Як це працює?", сертифікат від 28.01.2021

Стажування

Участь у Школі з прав людини з курсу «Європейська конвенція з прав людини» 22-23 вересня 2017 р. м.Харків.

Науково-педагогічне стажування «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС» (м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина 25 листопада – 6 грудня 2019 р., 180 год.). Сертифікат учасника.

Публікації

Список публікацій: