Дроботя Яна Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Контактна інформація:
36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ,  факультет обліку та фінансів
кафедра фінансів, банківської справи та страхування, каб. 15
iana.drobotia@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Основні навчальні курси:
«Банківська система»
«Банківські операції»
«Банківський менеджмент»
«Управління фінансовими ризиками»
«Платіжні системи»
«Банк в смартфоні»
«Диджиталізація банківської діяльності»

Освіта

2000 р. -2005 р. Полтавська державна аграрна академія, спеціальність - фінанси, кваліфікація - Магістр з фінансів
2007 р. -2010 р. Інститут підвищення кваліфікації Полтавської державної аграрної академії, спеціальність - Економіка підприємства, кваліфікація Спеціаліст з економіки підприємства

Аспірантура

2008 р. - 2010 р. Полтавська державна аграрна академія, кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Досвід роботи

- 01.09.2020 р. - по теперішній час -  доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
- 1.09.2012 р. - 31.08.2020 р. – доцент кафедри фінансів і кредиту;
- 01.09.2011 р. - 31.08.2012 р. – старший викладач кафедри фінансів і кредиту;
- 31.12.2010 р. - 31.08.2011 р. - асистент кафедри фінансів і кредиту.

Знання мов

англійська

Підвищення кваліфікації

- 1.11.2007 р. -  25.04.2008 р. Психолого-педагогічний семінар для молодих викладачів;
- 15.05.2014 р. - 17.06.2014 р. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
- 21.05.2018  р. - 21.06.2018 р. Полтавський державний аграрний університет: Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю  (рішення вченої ради академії, протокол № 10, від 17.05.2021 р.);
- 4.10.2021 р. - 20.12.2021 р. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Стажування

- 14.02.2007 р. - 14.03.2007 р. Страхова компанія ЗАТ «Європейський страховий альянс».

Здобутки

Захистила дисертацію на тему:

«Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності).

Авторські свідоцтва:

1. Свідоцтво  про реєстрацію авторського права. Виникнення та становлення функцій центральних банків / Я. А. Дроботя.   № 79957 від 26.06.2018 р.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Особливості систематичних та несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств / Я. А. Дроботя.   № 79956 від 26.06.2018 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики пов’язані з ними: реалії України, міжнародний досвід  / Я. А. Дроботя.    № 81297 від 07.09.2018 р.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Центральні банки: погляд у минуле  / Я. А. Дроботя.    № 81297 від 07.09.2018 р.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Фінансові ризики в логістичному ланцюгу аграрного підприємства  / Я. А. Дроботя, В. М. Собчишин, О. О. Дорошенко.    № 81298 від 07.09.2018 р.

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу / Я. А. Дроботя, Л. В. Бражник, О. О. Дорошенко.  № 110457, від 21.12.2021 р.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.  Диджиталізація банківської діяльності та платіжних систем.  № 110459, від 21.12.2021 р. / Я. А. Дроботя, Л. В. Бражник.

 

Публікації

34 наукові статті, з них 1 - у виданні, що індексується в науково-метричній базі Web of Science та 61 тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

 

Список публікацій: 

Обов'язки

- куратор академічних груп;
- відповідальна по кафедрі за профорієнтаційну роботу;
- відповідальна по факультету за профорієнтаційну роботу.

Факультети: