Дроботя Яна Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Контактна інформація:
36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ,  факультет обліку та фінансів
кафедра фінансів, банківської справи та страхування, каб. 15
iana.drobotia@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Працює на посаді доцента кафедри з 1 вересня 2012 року

Основні навчальні курси:
«Банківська система»
«Банківські операції»
«Банківський менеджмент»
«Управління фінансовими ризиками»
«Платіжні системи»
«Банк в смартфоні»
«Диджиталізація банківської діяльності»

Освіта

2000-2005 рр. Полтавська державна аграрна академія, спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Магістр з фінансів»
2007-2010 рр. Інститут підвищення кваліфікації Полтавської державної аграрної академії, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Спеціаліст з економіки підприємства»

Аспірантура

2008-2010 рр. - аспірантура Полтавської державної аграрної академії зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), кандидат економічних наук з 2012 р.

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 14 років, в тому числі в даному навчальному закладі – 14 років

Знання мов

англійська

Підвищення кваліфікації

Психолого-педагогічний семінар для молодих викладачів з 1.11.07 по 25.04.08.

Стажування

1. Страхова компанія ЗАТ «Європейський страховий альянс» з  14.02.07 по  14.03.07.
2. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з 15.05.2014 по 17.06.2014.
3. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з 21.05.2018 по 21.06.2018.
4. Полтавський державний аграрний університет: Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю  (рішення вченої ради академії, протокол № 10, від 17.05.2021 р.)
5. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з 4.10.2021 по 20.12.2021.

Здобутки

Захистила дисертацію на тему:

«Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності).

1. Свідоцтво  про реєстрацію авторського права. Виникнення та становлення функцій центральних банків / Я. А. Дроботя.   № 79957 від 26.06.2018 р.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Особливості систематичних та несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств / Я. А. Дроботя.   № 79956 від 26.06.2018 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики пов’язані з ними: реалії України, міжнародний досвід  / Я. А. Дроботя.    № 81297 від 07.09.2018 р.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Центральні банки: погляд у минуле  / Я. А. Дроботя.    № 81297 від 07.09.2018 р.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Фінансові ризики в логістичному ланцюгу аграрного підприємства  / Я. А. Дроботя, В. М. Собчишин, О. О. Дорошенко.    № 81298 від 07.09.2018 р.

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу / Я. А. Дроботя, Л. В. Бражник, О. О. Дорошенко.  № 110457, від 21.12.2021 р.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.  Диджиталізація банківської діяльності та платіжних систем.  № 110459, від 21.12.2021 р. / Я. А. Дроботя, Л. В. Бражник.

Публікації

Має 128 публікацій, з них 34 наукових і 30 навчально-методичного характеру.

Список публікацій: 

Обов'язки

- куратор академічних груп;
- відповідальна по кафедрі за профорієнтаційну роботу;
- відповідальна по факультету за профорієнтаційну роботу

Факультети: