Домішкевич Ірина Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

Старший лаборант

Контактна інформація: 

 


 

Освіта

У 2022 році закінчила Полтавський державний аграрний університет, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, спеціальність Агрономія (з відзнакою).

Публікації

Наукові статті:
1. Бутко В. Р., Костюченко Ю. С., Третякова Д. М., Солодовник М. А. «Сучасні проблеми агроекосистеми в умовах техногенного навантаження»// ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні», 18-19.04. Полтава: 2019-105 с.

Писаренко П.В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Цьова Ю. А. Подлєсний А. В., Третякова Д. М. Концептуальні напрями регіонального управління сферою поводження з твердими побутовими відходами.//Вісник ПДАА. 2021. № 3. С. 82–90.


Доповіді на конференцію:
Кузенко Л. Ю., Солодовник М. А., Ярош О. В., Третякова Д. М., Голбан А. К.,  Колодій В. Р. Екомоніторинг атмосферного повітря Полтави «Ресурсно-екологічним центром» ПДАА. Науково-практичний семінар до Дня довкілля «ЗАХИСНИК ПРИРОДИ» 24.04.19, ПДАА.


Тези доповідей:
Солодовник М. А., Третякова Д. М. Експресне визначення вмісту нітрат-іонів в овочах та фруктах. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти», 12.12.2019р. Полтава: ПДАА, 2019. С. 153-156