Бурлака Олексій Анатолійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Агроінженерії та автомобільного транспорту

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №3, кафедра агроінженерії та автомобільного транспорту, каб. 333

e-mail: oleksii.burlaka@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Основні навчальні дисципліни: "Організація процесів сільськогосподарського виробництва", "Обладнання обробки тиском", "Інноваційні інженерні технології", "Гідропневмоавтоматика".

Освіта

У 1995 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та здобув кваліфікацію інженера-механіка.
У 2004 році закінчив Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю "Менеджмент організацій" та отримав кваліфікацію менеджера-економіста.
У 2010 році закінчив Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

Аспірантура

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва.

Дисертацію на тему «Дослідження технологічного процесу розвантаження та обгрунтування параметрів підйомного елеватора зернозбирального комбайна» захищено 2000 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту механізації та електрифікації сільського господарства.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 19 років, у т.ч. у ПДАА 19 років.

Знання мов

російська, українська, англійська зі словником

Підвищення кваліфікації

- 11.09.2023 - 18.09.2023 рр. - міжнародне підвищення кваліфікації (вебінарі) на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ», 1,5 кредити ЄКТС, Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, сертифікат ESN №15664 від 18.09.2023 р.

- 25.10.2021 - 05.11.2021 рр. - підвищення кваліфікації за напрямком «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», 60 год. (2 кредити ЄКТС), ННІ неперервної освіти і туризму Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015193-21.

- 19.09.2016 - 30.09.2016 рр. - підвищення кваліфікації за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 3 кредити ЄКТС, ННІ післядипломної освіти Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000916-16.

- 12.05.2014 - 23.05.2014 рр. - підвищення кваліфікації за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 3 кредити ЄКТС, ННІ післядипломної освіти Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 076196.

- 17.02.2014 - 28.02.2014 рр. - підвищення кваліфікації за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 3 кредити ЄКТС, ННІ післядипломної освіти Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 911534.

Стажування

– 27.06.2022 – 26.08.2022 рр. – стажування за програмою «Інноваційні технології та засоби виробництва сільськогосподарської продукції в галузі рослинництва і тваринництва», 4 кредити ЄКТС (120 годин), Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (с. Степне, Полтавська область), довідка №143 від 27.08.2022 р.

Участь у семінарах

- 21-24 вересня 2021 р. - участь у Міжнародній конференції International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University). Сертифікат.

- вересень 2020 р. - участь у серії вебінарів компанії Clarivate Analytics (Web of Science). Теми: "Наукова комунікація в цифрову епоху", "Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання", "Можливості аналітичного інструменту InCites". Сертифікати.

Здобутки

Публікації

Обов'язки

Голова Ради з якості вищої освіти спеціальності Автомобільний транспорт

Координатор з наукової роботи кафедри.

Координатор з дистанційного навчання кафедри.

Факультети: