Бердник Василь Петрович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин

Посада: 

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор.

Вчені звання: 

старший науковий співробітник (1982)
професор (2001)

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Закінчив ветеринарний факультет Української сільськогосподарської академії (1963)

Аспірантура

Закінчив аспірантуру у Всесоюзному інституті експериментальної ветеринарії (м. Москва, 1973). Захистив дисертації кандидата ветеринарних наук (1973) та доктора ветеринарних наук (1991). Диплом кандидата наук МВТ № 002803.

Докторантура

Доктор ветеринарних наук (ДТ № 009797), 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія та імунологія. Тема дисертації:  «Мікоплазмоз свиней».

Досвід роботи

1.Ветеринарний фельдшер колгоспу ім. Шевченка села Роги Маньківського району Черкаської області (1955 - 1955)
2. Ветеринарний лікар Левадського відділення радгоспу Тальнівського цукрокомбінатуЧеркаської області (1963-1966).
3. Лаборант бактеріологічного відділу Черкаської обласної ветеринарної лабораторії ( 1966-1967).
4. Старший ветеринарний лікар колгоспу «Україна» села Геронимівка Черкаського району Черкаської області (1967-1968).
5. Хімік-токсиколог, завідувач паразитологічного відділу, завідувач вірусологічного відділу Черкаської обласної ветеринарної лабораторії ( 1968-1970).
6. Молодший науковий співробітник Белгородського відділу Всесоюзного інституту експериментальної ветеринарії ( 1973-1975).
7. Старший науковий співробітник та завідувач лабораторії епізоотології Полтавської зональної науково-дослідної ветеринарної станції (ЗНДВС) (1975-1992).
8. По теперішній час працює в Полтавському державному аграрному університеті. 

Знання мов

Українська, російська.

Підвищення кваліфікації

НУБІП України ННУ післядипломної освіти, 2019 рік,  підвищення кваліфікації, свідоцтво СС 00493706/009305-19. Реєстраційний номер 9305
НУБІП України ННУ післядипломної освіти, Тема: «Стан вищої освіти в світі і Україні та заходи для поліпшення якості підготовки випускників на факультеті ветеринарної медицини», Період проведення 20 березеня – 5 квітня
свідоцтво СС 00493706/009305-19. від 5.04.2019 рік.

 

Публікації

Опублікував більше 200 наукових праць, включаючи авторські свідоцтва та патенти.
Ракітіна, А. І., Завалій, М. Ф., Бердник, В. П. «Морфологические и биохимические показатели крови коров, больных на скрытый мастит, до та после применения раствора полтавського бишофита». Colloquium-journal №12 (99), 2021 Część 1 (Warszawa, Polska).- С.24-29. DOI: 10.24412/2520-6990-2021-1299-24-29.
Kolomak I O., Berdnyk V. P., Kyrychko O. B.,. Nedosekov V. V. Analysis of ultrastructural morphometric changes of pigeon kidneys affected by colibacteriosis. Transnational research in veterinary sciens. Vol 2, No 2, 2019. С.37-49 (0,8 др.арк.).
Шерстюк Л. Н., Бердник В.П. Влияние поваренной соли на физиологическое состояние организма поросят. «Сельское хозяйство – проблемы и перспективы»:сборник научных трудов Гродненского государственного аграного университета; под ред. члена-корреспондента НАН Республики Беларусь В. К. Пестиса. Гродно ГГАУ. 2020. Том 48. Ветеринария. С. 309-317.
Результати випробування на курчатах-бройлерах препаратів, виготовлених на основі розчину полтавського бішофіту. Повідомлення 1. Результати клінічних і деяких фізіологічних показників / В. П. Бердник, О. О. Бублик, І. Ю. Бердник, В. І. Щербак, Т. М. Марченко, О. В. Сугак // Вісник ПДАА – Полтава, 2016. – № 1-2. – С. 44–47.
Пам’яті талановитого організатора ветеринарної медицини України / В. П. Бердник, М. М. Опара // Вісник ПДАА – Полтава, 2016. – № 1-2. – С. 139–140.
Фізіологічні показники курчат-бройлерів після внутрішнього застосування мінерального комплексу  MG++  в умовах господарства/ В.П. Бердник,  О.О.  Бублик, Т.М. Марченко, В.І. Щербак, О.Г. Трирог  // Вісник ПДАА.-2017.- № 1-2.- С. 92 -95.
Факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії – 25 / В.І. Аранчій, Г.І.Пікуль, В.П.Бердник // Вісник ПДАА.- 2017.- № 3.- С.143.
До ювілею факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії / В.П. Бердник, С.М.Кулинич, І.Ю.Бердник// Вісник ПДАА.- 2017.- № 3.- С. 144-146.
Біологічні особливості приготування пептонів і триптонів для основи поживних середовищ для культивування мікоплазм / В.П. Бердник, І.Ю. Бердник, О.О. Бублик, В.І. Щербак//Ветеринарна медицина. Міжвід. темат. наук. зб. 104. -2018.- 303-305.
10. Бердник В.П., Бердник І.Ю., Ушкалов В.О. Історія  пошуку селективних поживних середовищ для культивування мікоплазм. Вісник  ПДАА. 2020.  №1.
11. Бердник, В. П., Ракітіна, А. І., & Завалій, М. Ф. (2021). Клінічний стан та показники крові корів, хворих на прихований мастит, до та після застосування розчину полтавського бішофіту. Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1), 262-268.
1.  Зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» для студентів напряму підготовки – 6.110101 «Ветеринарна медицина». Частина ІІ / Бердник В.П., Киричко О.Б., Омельченко Г.О., Авраменко Н.О., Шерстюк Л.М.  - Полтава, 2016. – 32 с.
2. Зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» для студентів напряму підготовки – 211 «Ветеринарна медицина». Частина ІІ / Бердник В.П., Киричко О.Б., Омельченко Г.О., Авраменко Н.О., Шерстюк Л.М.  - Полтава, 2016. – 32 с.
3. Бердник В.П., Шерстюк Л.М. Фізіологія сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання контрольної індивідуальної роботи студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Полтава. – 2016. – 32с.
4. Бердник В.П., Шерстюк Л.М. Морфологія сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної індивідуальної роботи  студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». – Полтава. – 2016. – 12 с.
5. Присінково-завитковий орган (вухо). Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять та самостійної роботи при вивченні анатомії свійських тварин для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». – Полтава. – 2017. – 18с.
6. Анатомія свійських тварин. Орган зору (око). Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять та самостійної роботи при вивченні анатомії свійських тварин для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». – Полтава. – 2017. – 23с.
7. Методичні вказівки до проведення навчальної практики студентів з дисципліни «Анатомія свійських тварин». Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». Полтава.- 2017. – 36с.
8. Методичні рекомендації з написання дипломної роботи за ступенем вищої освіти: «Магістр» спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина». - Полтава. – 2017. -47с.
9. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Морфологія  с.-г. тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». -Галузь знань –20 «Аграрні науки і продовольство». Факультет ТВППТ. / В.П. Бердник, Л.М. Шерстюк -Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-38с.
10. Робочий зошит для практичних робіт з навчальної дисципліни «Морфологія  тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Спеціальність – 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво». Факультет ТВППТ// В.П. Бердник, Л.М. Шерстюк.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-34с.
11. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія с-г.тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Напрям підготовки - 6.090102  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво». Факультет ТВППТ/ В.П. Бердник, Л.М. Шерстюк.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-24с.
12. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання./ В.П.Бердник, Л.М.Шерстюк. Спеціальність- 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство». Факультет ТВППТ.-Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-30с.
13. Фізіологія с.-г. тварин. Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачам вищої освіти  ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання факультету ТВППТ/ В.П. Бердник, Шерстюк Л.М.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-42с.
14. Морфологія с.-г. тварин. Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачам вищої освіти  ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання факультету ТВППТ/В.П.Бердник,Л.М. Шерстюк.-Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-20с.
15. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» для студентів спеціальності – 211 «Ветеринарна медицина». / Бердник В.П., Киричко О.Б., Шерстюк Л.М. Полтава, 2017. -64c.
16. Зошит для лабораторних занять з дисципліни «Морфологія с.-г. тварин» для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»/ В.П. Бердник, Шерстюк Л.М., Бердник І.Ю., Омельченко Г.О., Авраменко Н.О., Щербак В.І., .-Полтава, 2017.-66с.
17. Альбом – практикум із загальної цитології, гістології, ембріології для лабораторних занять студентів зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». – Полтава. – 2018. -51с.
18. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» для студентів спеціальності – 211 «Ветеринарна медицина» / Бердник В.П, Киричко О.Б., Шерстюк Л.М. // Полтава, 2018. – 74 с.
19. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва/ Бердник В.П, Шерстюк Л.М. // Полтава, 2018. – 56 с.
20. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Морфологія сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва/ Бердник В.П, Шерстюк Л.М. // Полтава, 2018. – 74 с.
21. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» для студентів спеціальності – 211 «Ветеринарна медицина». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». Скорочений термін навчання / Бердник В.П, Шерстюк Л.М., Киричко О.Б., Омельченко Г.О., Щербак В.І. // Полтава, 2018. – 70 с.
22. Фізіологія сільськогосподарських тварин. Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва./ Бердник В.П., Шерстюк Л.М. – Полтава, 2018. – 42с.
23. Бердник В.П., Киричко О.Б., Шерстюк Л.М. Робочий зошит для лаборато      рних занять з обов’язкової навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. Полтава. 2020. 86 с.
24. Бердник В.П., Шерстюк Л.М., Киричко О.Б. Анатомія      і фізіологія с.-г. тварин. Методичні розробки для виконання контрольної роботи здобувачам вищої ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Полтава. 2020. 40 с.
25. Бердник В.П., Шерстюк Л.М., Киричко О.Б.  Анатомія і фізіологія с.-г. тварин. Методичні рекомендації щодо написання рефератів здобувачам вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Полтава. 2020.  26 с

Обов'язки

1. Голова Громадського об’єднання «Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини Полтавської області».
2. Член редакційної колегії обласної газети « Вісник ветеринарної медицини».
3. Член Правління «Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України»

Факультети: