Тютюнник Світлана Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

професор кафедри

Контактна інформація: 

e-mail: svitlana.tiutiunnyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут, 1995 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах).

Аспірантура

Аспірантура Полтавський державний сільськогосподарський інститут (1996-1999 рр.), спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

Тема кандидатської дисертації: «Ефективність виробництва та напрямки формування ринку зерна».

Досвід роботи

 • 01.04.1999 р. – 07.12.2001 р. – асистент кафедри статистики та економічного аналізу Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 08.12.2001 р. – 31.08.2002 р. – асистент кафедри статистики та економічного аналізу Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2002 р. – 31.08.2004 р. – старший викладач кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2004 р. – 31.08.2018 р. – доцент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2018 р. – 31.08.2019 р. – професор кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р. – професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • 01.09.2022 р. – професор кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, з 12 травня по 23 травня 2014 року. Свідоцтво – 12 СПВ 072440. Тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті».
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з 01 квітня 2015 р. по 30 квітня 2015 року. Свідоцтво № 434/2015. Тема: «Застосування інновацій при викладанні дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті».
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, з 19.09 по 30.09.2016 р. Свідоцтво СС 00493706/001108-16 від 30.09.2016 р. Тема: «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті».
 • Інститут післядипломної освіти Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Тема: «Впровадження сучасних методів навчання при викладанні дисципліни «Облік на підприємствах агросервісу». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493675/048413-18 від 28 грудня 2018 р.
 • Полтавська державна аграрна академія. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 52 від 30 жовтня 2019 р.
 • Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО). Асоційований член УАРМБО. Свідоцтво № 693 від 26.11.2019 р.
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0007811 от 1 февраля 2020 г.
 • Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», з 07.10.2020 р. по 06.11.2020 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № СС 00493020/000031-20 від 06.11.2020 р.
 • Полтавська державна аграрна академія. Участь у Науково-методичній конференції «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». ПДАА, 24-25.02.2021 р. Сертифікат СС00493014/000401-21
 • VI International Scientific and Practical Conference «Fundamental and applied research in the modern world». Boston, 20-22 January 2021. (VI Міжнародніанауково-практичніаконференція «Основні та прикладні дослідження в сучасному світі». Бостон, 20-22 січня 2021 р.). Сертифікат.

 

Здобутки

 • У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК у спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки УААН.
 • У 2006 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри організації обліку та аудиту.
 • У 2008 році одержала диплом доктора філософії.

Публікації

Обов'язки

 

З 2012 року учений секретар вченої ради факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії (на громадських засадах).

 

Факультети: