Ковальчук Станіслав Богданович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Будівництва та професійної освіти

Посада: 

професор кафедри

Науковий ступінь: 

доктор технічних наук

Контактна інформація: 

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,

навчальний корпус №3, 3-й поверх, каб. №338.

e-mail: stanislav.kovalchuk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Вищу освіту, за спеціальністю «Механізація сільського господарства», здобув у Полтавській державній аграрній академії, яку закінчив у 2006 році, отримавши диплом магістра з відзнакою.

Аспірантура

У 2013 році захистивши дисертаційну роботу на тему «Моделювання згину композитних брусів в умовах обмеженого деформування», отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.

Докторантура

У травні 2014 року вченою радою ПДАА затверджено тему докторської дисертації "Механіка деформування композитних брусів з криволінійною плоскою віссю" та призначено наукового консультанта - д. т. н., проф. Горика О. В.  Протягом 2014-20 рр. поза докторантурою працював над дисертаційною роботою за затвердженою темою, яку захистив у травні 2021 року в спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету і здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.

Досвід роботи

На кафедрі загальнотехнічних дисциплін та інженерно-технологічному факультеті працює з 2006 року.

За час роботи викладав навчальні дисципліни: "Механіка матеріалів та конструкцій", "Технічна механіка", "Прикладна механіка",  "Комп’ютерна графіка", "Деталі машин та основи конструювання", "Електротехніка та електроніка", "Електропривод", "Автоматизація". На даний час викладає дисципліни: "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка", "Інженерна  графіка", "Інженерна і комп'ютерна графіка", "Гідравліка та гідроприводи с.-г. техніки",

Є керівником науково-дослідної роботи: "Дослідження механіки термопружного деформування композитних конструкцій та біосистем" (держ. реєстр. № 0121U110681). Приймає участь у теоретичному забезпеченні науково-дослідних робіт: "Моделювання задач механіки композитних неоднорідних систем та розробка методів їх розрахунку" (держ. реєстр. № 0121U110678); "Дослідження технічного стану та встановлення експлуатаційного ресурсу існуючих інженерних об’єктів з розробкою проектів відновлення надійності їх подальшого використання" (держ. реєстр. № 0121U110572).

Член редакційних колегій фахових наукових журналів: Вісник Полтавської державної аграрної академії та Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Знання мов

Вільно володіє української та російською мовами. Німецька та англійська - читання та переклад із словником.

Підвищення кваліфікації

У 2011 році пройшов підвищення кваліфікації за програмою: “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності ” навчально-наукового інституту післядипломної освіти на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

У 2018 році пройшов стажування (підвищення кваліфікації) у ПАТ "АвтоКрАЗ" (м.Кременчук, Полтавська обл.).

У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації за програмою: “Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності” навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Здобутки

У студенські роки активно займався силовими видами спорту. Майстер спорту України із пауерліфтингу (силового триборства), срібний призер чемпіонату України 2010 року у категорії понад 125кг, неодноразовий переможць міських та обласних змагань із важкої атлетики та пауерліфтингу, учасник та переможець міських та міжміських турнірів із силового екстриму (богатирського багатоборства).

 

Публікації

В науковому доробку має понад 60 опублікованих наукових праць та 3-и патенти на корисну модель.

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи та відповідальний за інтернет-сторінку кафедри загальнотехнічних дисциплін

Факультети: