Горик Олексій Володимирович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Будівництва та професійної освіти

Посада: 

професор кафедри

Науковий ступінь: 

доктор технічних наук

Вчені звання: 

Старший науковий співробітник (1985), доцент (1988), професор (2002).

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, Інженерно-технологічний факультет, каб. 324, тел. (0532) 56 96 87.

e-mail: oleksii.goruk@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

Горик Олексій Володимирович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, член персонального складу Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» відділення механіки НАН України, дійсний член Академії будівництва України та міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, голова Полтавського осередку всеукраїнського Наукового товариства з механіки руйнування, керівник регіонального постійно діючого наукового семінару «Проблеми механіки деформівного твердого тіла» відділення механіки НАН України, заслужений працівник народної освіти України, відмінник освіти України, занесений в біографічно-енциклопедичний збірник «Будівництво. Видатні інженери України», в книги «Хто є хто в будівництві та архітектурі» (четвертий та п’ятий випуски), та «Науковці України – еліта держави».

Практика, підготовка кадрів, наука гармонійно поєднані в громадській позиції Горика О. В. Він був депутатом Полтавської міської ради п’ятого та шостого скликань, голова постійної комісії з питань інноваційного, науково-технічного і екологічного розвитку, природокористування та безпеки життєдіяльності (п’яте скликання) та голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформації, Регламенту та депутатської етики (шосте скликання).

Один із ініціаторів створення та голова конкурсної комісії при міській раді по визначенню стипендіатів на отримання іменної стипендії міського голови для молодих учених м. Полтави та член конкурсної комісії по визначенню стипендіатів стипендії імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря Сердюка – для учнів, студентів і молодих учених Полтавщини в рамках діяльності Ради молодих вчених України

Напрям наукових досліджень – механіка композитних брусів дискретно неоднорідної структури, теорія аналітичних ітераційних методів розрахунку композитних конструктивних систем, визначення ресурсу несучої здатності конструктивних інженерних систем та оптимізація параметрів і розробка засобів механізації дробоструминного очищення металевих поверхонь.

Освіта

У 1971р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації інженера-будівельника.

Аспірантура

Після захисту кандидатської дисертації «Експериментально-теоретичне дослідження міцності, тріщиностійкості та деформативності косозігнутих попередньо напружених керамзитозалізобетонних елементів» у 1982 році, отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Будівельні конструкції».

Докторантура

Після захисту докторської дисертації «Моделювання задач згину композитних дискретно-неоднорідних брусів» у 2003 році, отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

Досвід роботи

Має досвід практичної роботи на будівельних майданчиках (Тульська обл.) і проєктно-конструкторських організаціях (Полтава, Кишинів).
Був головним інженером ряду проєктів промислових і цивільних будівель, зведених у м. Полтаві, області та за її межами. Після захисту кандидатської дисертації присвятив себе науково-педагогічній діяльності, не втрачаючи зв'язок з виробництвом через очолюваний ним науково-технічний центр «Віра», який спеціалізується на наданню послуг наукового спрямування. Зокрема, творчим науковим колективом під головуванням Горика О.В. виконані вагомі науково-дослідні роботи, пов’язані з визначенням технічного стану і несучої здатності інженерних конструкцій технічних систем, серед яких визначення ресурсу несучої здатності споруди стадіону «Ворскла» ім. Олексія Бутовського в м. Полтава.
Організатор навчального процесу у вищих навчальних закладах. Перебуваючи на посаді проректора з навчальної роботи (1995-2001рр.) Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка був безпосереднім учасником і організатором відкриття більш як десяти спеціальностей, які успішно пройшли державну акредитацію. Протягом 18-ти років (1986-2004рр.) обіймав у цьому навчальному закладі посаду завідувача кафедри опору матеріалів та будівельної механіки.
Був керівником і безпосереднім виконавцем чотирьох комплексних держбюджетних наукових тем у галузі механіки деформівного твердого тіла за планом фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України. Отримані результати лягли в основу наукових звітів, докторських і кандидатських дисертації та монографії «Механіка деформування композитних брусів».
З 2005 року працює у Полтавській державній аграрній академії. Викладає «Опір матеріалів» і «Технічну механіку», є головою науково-технічної ради інженерно-технологічного факультету. Горик О. В. готує кадри вищої кваліфікації. Підготовлені ним кандидати та доктори наук успішно працюють в освітянській галузі та на виробництві.
Є керівником науково-технічного центру «Віра», який надає наукові послуги організаціям та установам.

Знання мов

Українська - вільне володіння, німецька - початковий рівень.

Підвищення кваліфікації

У 2018 р. отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації №437 у Приватному акціонерному товаристві «АвтоКрАЗ» Програма: «Вивчення новітніх технологій машинобудівного виробництва та удосконалення науково-практичної та дослідницької складової професійної компетентності з питань підвищення ресурсу роботоздатності й надійності» з обсяг навчання - 110 годин.
У 2019 р. отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/00283-19 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Програма: «Енергоменеджмент, енергоаудит, сертифікація енергетичної ефективності», обсяг навчання - 110 годин.
У 2021 отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/014577-21 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Програма: «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності» (дисципліни: Опір матеріалів та Механіка машинобудівних конструкцій), обсяг навчання - 60 годин.
Має кваліфікаційний атестат № 037-19/Е на право діяльності з проведення енергетичної ефективності будівель. та кваліфікаційний атестат № 042-19/О на право діяльності з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

Участь у семінарах

  • Член персонального складу Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» відділення механіки НАН України.
  • Керівник постійно діючого регіонального наукового семінару «Проблеми механіки деформівного твердого тіла» відділення механіки НАН України.
  • Керівник Полтавського осередку Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство з механіки руйнування матеріалів.
  • Керівник постійно діючого регіонального наукового семінару з механіки руйнування матеріалів Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство з механіки руйнування матеріалів».

Здобутки

Відзначений цілою низкою грамот і подяк різного рівня.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням нагрудного знаку за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку науки, підготовки спеціалістів для народного господарства та багаторічну сумлінну працю.
За багаторічну науково-педагогічну роботу, активну громадянську позицію, плідну депутатську діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів йому вручена Вірча грамота – Відзнака міського голови ІІ та І ступенів з врученням нагрудних знаків.
Відзначений премією і почесною грамотою Держбуду України за розробку й авторський супровід будівництва обласного управління пожежної охорони в м. Полтаві (1986р.).
Лауреат премії Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем ім. В. М. Глушкова (2006р.) та  премії академії будівництва України ім. Буднікова (2013р.).
Нагороджений Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» №57, наказ №157-к (2020).

Публікації

Є автором та співавтором понад 400 наукових та науково-методичних праць, серед яких 6- монографій, 2 підручники та 6 навчальних посібників, 306 статей у журналах і збірниках, у тому числі журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus (32) і Web of science (17), 14 патентів на винаходи (корисні моделі), 2 типові навчальні програми та республіканські будівельні норми.

Перелік публікацій.

Факультети: