Біленко Оксана Павлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова

Посада: 

старший викладач кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

Полтавський державний аграрний університет
вул. Сковороди 1/3
Навчальний корпуc 1, 32  ауд
електронні скриньки: oksana.bilenko@pdaa.edu.ua; felis2000doestica@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський державний ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія» ( 1987р.) Інституп післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, спеціальність “Технології виробництва і переробки продукції твариництва” (12 ДСК № 194922 від 08.06.2015 р.)

Аспірантура

Аспірантура Курського сільськогосподарського інституту ім. І.Іванова, спеціальність 06.01.03 агрогрутознавство і агрофізика (1989-1992гг.) Тема кандидатської дисертації: «Влияние способа обработки на элементы плодородия слоев пахотного горизонта чернозема», (1993г) диплом кандидата сільськогосподарських наук КН № 005982 від 03.06.1994р.
Нострифікація: Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН (1996р.) диплом кандидата сільськогосподарських наук К № 011627 від 02.10.1996р.

Підвищення кваліфікації

 
  • Національний університет біоресурсів і природокористування  України,  Підготовка електронних курсів на платформі MOODLE ,свідоцтвоСС11493706/004405-17”-05-19 жовтня2017р.
  • Центр українсько-європейського наукового співробітництва,Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, Куявський університет у Вроцлавеку: Науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі аграрних наук та продовольства «Аграрні науки та продовольство в сучасній системі освіти: взаємини та протидії» 2 серпня-10 вересня 2021року,сертифікат №ADV-021006 від 10 вересня2021року.

Здобутки

  • одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (Росія) (1993 р.)
  • одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (Україна) (1996 р.)

Публікації

  • Видано близько 30 методичних праць
  • Опубліковано понад 50 наукових статей и тез у співавторстві з іншими науковцями
 
Науково-дослідна робота:
    • Виконавець НДР Укр ІНТІ № 012 U 100671"Розроблення науково обґрунтованих рішень щодо стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції за умов інтенсифікації  виробництва та глобального потепління"(02.2021 - 02.2026рр)
  

Обов'язки

відповідальна за організацію подання публікацій (модератор кафедри) до інституційного Репозитарію університету

відповідальна за організацію та проведення науково-практичних конференцій по кафедрі

профгрупорг кафедри

керівник наукового гуртка  "Докучаєвець"

куратор академічної групи

Факультети: