Зустріч гарантів освітньої наукових програм університету

2 лютого 2022 р. у Полтавському державному аграрному університеті відбулася чергова робоча зустріч із гарантами освітньо-наукових програм зі спеціальностей: 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина», 133 «Галузеве машинобудування», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування» щодо модернізації змісту підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні з урахуванням змісту затверджених МОН України стандартів для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з окремих спеціальностей.

Робочу зустріч організували керівниця навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності та якості освіти Людмила Шульга й завідувачка аспірантури та докторантури Олена Сіренко.

У ході робочої зустрічі порушувалися питання відповідності освітньо-наукових програм місії й стратегії розвитку університету. Відбулося інтенсивне обговорення цих питань членами засідання з метою удосконалення ОНП у розрізі спеціальностей. Детально були розглянуті логічно-структурні схеми представлених для розгляду освітньо-наукових програм і принципи їх побудови, проаналізовано перелік освітніх компонентів, включених до програм.

Особливу увагу приділено питанням відповідності освітніх компонентів вимогам і критеріям стандартів затверджених МОН України а також повноті та відповідності програмних результатів навчання до рекомендованих критеріїв стандартів затверджених МОН України.

Окрім того з метою удосконалення ОНП та її оновлення членами засідання були внесені пропозиції щодо: введення додаткових освітніх компонентів фахового спрямування та вибіркових дисциплін; внесення змін у назви дисциплін, тощо.

Загалом засідання пройшло досить плідно, учасники мали змогу висловити свою думку, побажання й пропозиції заради покращення ОНП та їх удосконалення.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: