Зустріч гарантів ОПП Агрономія ПДАУ і ВСП Аграрно-економічного кодеджу

7 березня 2023 року відбулася зустріч гаранта ОПП Агрономія Віктора Ляшенка (ПДАУ) і гаранта ОПП Виробництво і переробка продукції рослинництва Лідією Звонар (ВСП Аграрно-економічний коледж ПДАУ).
Предметом обговорення  слугували питання узгодження навчальних планів з  підготовки здобувачів спеціальності Агрономія