Засідання групи забезпечення спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

2 березня 2020 р. відбулося розширене засідання кафедри фінансів і кредиту (за участі гарантів та членів групи забезпечення спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування), на якому було обговорено проєкти освітньо-професійних програм Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

На засіданні витупили гарант освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) рівня, завідувач кафедри Чумак В. Д., заступник декана факультету обліку та фінансів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування Безкровний О. В., голова науково-методичної ради спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Дорошенко О. О., член групи забезпечення спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Єгорова О. В., які:
-  ознайомили із процесом розробки проєктів освітньо-професійних програм Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів,
- вказали на актуальність залучення до розробки освітньо-професійних програм зацікавлених сторін (стейкхолдерів), зокрема роботодавців, здобувачів вищої освіти та академічної спільноти;
- звернули увагу на доцільності поглибленого вивчення тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці та аналогічних освітньо-професійних програм для уточнення цілей та програмних результатів.

За результатами засідання було ухвалено такі рішення:
1) винести проєкти освітньо-професійних програм Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів на громадське обговорення;
2) сприяти доведенню змісту проєктів освітньо-професійних програм до зацікавлених сторін (стейкхолдерів);
3) провести круглий стіл на базі Полтавської державної аграрної академії щодо обговорення проєктів освітньо-професійних програм з обов’язковою участю академічної спільноти, здобувачів вищої освіти, роботодавців.