Заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» за участі стейкхолдера –цікаво та продуктивно навіть під час карантину

«Бухгалтерський облік» ‒ навчальна дисципліна, яка забезпечує підготовку здобувачів економічного спрямування, є складовою частиною навчальних планів відповідних освітньо-професійних програм Полтавської державної аграрної академії та разом з іншими дисциплінами формує інтегрований підхід до підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Практичне заняття за темою «Облік грошових коштів та розрахункових операцій» відбулося за участі стейкхолдера – Карпець Марії Вікторівни, керівника полтавського відділення «Корпусний парк» АТ КБ «Приватбанк». Варто зазначити, що Марія Вікторівна закінчила факультет обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту 2012 р. Теоретичні знання та практичні навички, отримані під час навчання, сприяли її кар’єрному зростанню, вдосконаленню професійної майстерності.

Своєчасне й повне висвітлення в бухгалтерському обліку інформації щодо стану розрахункових операцій є доволі трудомістким і водночас ризикованим процесом, оскільки навіть одна помилка може стати причиною відхилень, що впливають на господарський процес загалом та інформацію щодо фінансово-майнового стану господарюючого суб’єкта. Ці та інші важливі питання обліку розрахункових операцій к.е.н., доцент Романченко Юлія Олександрівна розглядала зі здобувачами факультету обліку та фінансів під час відеоконференції на платформі Zoom.

Домінуюча частина розрахунків сьогодні відбувається у безготівковій формі, а їх широкому застосуванню сприяють саме банківські установи. Під час заняття Марія Вікторівна поділилася власним досвідом та розповіла про сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку безготівкових операцій з використанням банківських платіжних систем.

Фахівець наголосила, що безготівкові розрахунки – це швидкий, зручний та безпечний спосіб оплатити товари та послуги. Розширення сфери безготівкових розрахунків сприяє прозорості платежів та економічному росту країни.
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю д.е.н., професор Плаксієнко Валерій Якович зазначив, що безготівкові розрахунки мають важливе значення у здійсненні народногосподарського обігу, а тому вкрай необхідно контролювати стан розрахунків, законність проведення грошових операцій, правильність оформлення розрахункових документів та вчасне відображення їх в обліку.

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю висловлює подяку Карпець Марії Вікторівні за приділену увагу, за змістовні відповіді на питання, за активне обговорення актуальних питань за темою дисципліни, а також за надання рекомендацій щодо покращення змісту та структури освітньо-професійних програм для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».