Внутрішня академічна мобільність студентів другого курсу спеціальності «Політологія»

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи провадити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Відповідно до угоди між Полтавською державною аграрною академією і Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка щодо реалізації програм академічної мобільності здобувачам вищої освіти другого курсу спеціальності «Політологія» факультету обліку та фінансів Ходієнку Павлу та Пасічнику Віктору надано можливість протягом ІV семестру 2020/2021 навчального року вивчати дисципліну «Політична журналістика».

 

 

У процесі вивчення цієї дисципліни наші студенти матимуть змогу поліпшити професійні навички та досягти таких результатів навчання: створювати грамотний медіапродукт на певну тему; генерувати інформаційний контент, використовуючи доступні й обов’язкові джерела інформації; застосовувати закони функціонування, закономірності розвитку інформаційної сфери, новітні інформаційні технології відповідно до професійних завдань; здійснювати передачу інформації в різних формах; користуватися різними інформаційними каналами та новітніми засобами; організовувати власну професійну діяльність відповідно до колективних завдань.

 

Бажаємо майбутнім політологам під час опанування дисципліни «Політична журналістика» здобути нові знання, успішно завершити її вивчення й одержати корисний досвід навчання в іншому закладі вищої освіти.

 

Аудиторія: 

Діяльність: