Вітаємо аспірантку факультету технологій тваринництва та продовольства ПДАУ Ірину Сарнавську з успішним захистом дисертації!

Для науковця захист дисертації — важливий крок на шляху професійного становлення. Це результат старанності, працьовитості та самовіддачі, сили волі та твердості духу. Ми щиро раді за кожного здобувача, чия кропітка праця увінчується успіхом.

Аспірантка кафедри технології виробництва продукції тваринництва Ірина Сарнавська успішно захистила дисертацію на тему "Підвищення відтворної здатності свиней за корекції вітамінно-мінерального живлення" для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Науковий керівник роботи — декан факультету технологій тваринництва та продовольства доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Анатолій Шостя.

Вітаємо Ірину Сарнавську із цією перемогою! Бажаємо міцного здоров'я, нових професійних здобутків і життєвого успіху!