ВІдкрита лекція за участі стейкхолдера О.Любича для здобувачів ОС Магістр ОПП Еколого-економічне рослинництво

   На запрошення завідувача кафедри рослинництва Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету Володимира Гангура, першого березня 2023 року, відкриту лекцію для здобувачів перпшого року навчання ступеня вищої освіти магістр спеціальності 201 Агрономія (ОПП Еколого-економічне рослинництво) прочитав кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу технологій зернобобових, круп’яних та олійних культур Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» Любчич Олександр Григорович на тему: «Аспекти технології вирощування проса та гречки». Прочитана лекція є складовою теми лекції «Пізні ярі зернові культури (кукурудза, просо, сорго, гречка). Біологічні вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування» навчальної дисципліни Еколого-біологічне рослинництво.

 

Олександр Григорович представив цінний, багаторічний експериментальний матеріал польових дослідів щодо особливостей вирощування основних круп’яних культур, зокрема проса та гречки. 

 

 

 

У ході лекції він охарактеризував основні складові можливих втрат врожаю у технологічному циклі вирощування культур, зупинився на біологічних особливостях та вимогах проса і гречки до основних факторів життя, а також детально проаналізував основні елементи технології вирощування круп’яних культур (вимоги до попередників, основний та передпосівний обробіток грунту, система удобрення, строки і способи та норма висіву, технологія догляду за посівами та збирання). Також Олександр Григорович висловив свою думку щодо можливостей екологізації технологій вирощування проса і гречки.

В цілому лекція справила приємне враження у здобувачів, відбулася жвава дискусія щодо питань, які розглядалися впродовж лекції.