Відкрита лекція для здобувачів магістерського рівня спеціальності 201 Агрономія від Януша Подлєсного, м. Пулава республіка Польща

       На запрошення завідувача кафедри рослинництва Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету, гаранта ОПП Еколого-економічне рослинництво другого (магістерського рівня) спеціальності 201 Агрономія, доктора сільськогосподарських наук Володимира Гангура, 22 березня 2023 року, відкриту лекцію для здобувачів першого року навчання прочитав науковий співробітник відділу технологій вирощування кормових культур Державної науково-дослідної установи «Інститут грунтознавства і рослинництва», м. Пулави республіки Польща, доктор хабілітований, професор Януш Подлєсний. Лекцію прочитано на тему: «Зернобобові культури - стан і перспективи технології вирощування». Ця тема є складовою лекції «Зернові бобові культури (соя, горох, чина, сочевиця, нут, квасоля). Біологічні вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування», яка передбачена робочою програмою навчальної дисципліни Еколого-біологічне рослинництво.

Крім цього у лекційному занятті взяли участь Маріола Станяк, професор, доктор хабілітований, завідувачка відділу технологій вирощування кормових культур, Йоланта Боярщук, доктор-інженер, Анна Стємпєнь–Варда, магістр Державної науково-дослідної установи «Інститут грунтознавства і рослинництва» республіки Польща, а також науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету, зокрема і кафедри рослинництва.

   Під час лекції Януш Подлєсний охарактеризував сучасний стан вирощування зернобобових культур у республіці Польща, зокрема посівні площі, урожайність, валове виробництво зерна, а також видовий склад зернобобових культур, які найбільш адаптовані до умов вирощування. Лектор також зупинився на загальній характеристиці біологічних особливостей зернобобових культур та їх вимог до основних факторів життя. 

   Крім того Януш Подлєсний охарактеризував основні елементи технології вирощування зернобобових культур (місце культур у сівозміні, система обробітку грунту, система удобрення, сортовий склад, строки і способи та норма висіву, технологія догляду за посівами). Важливо відзначити, що кожен елемент технології вирощування зернобобових культур лектор підтверджував результатами власних наукових досліджень. 

  В цілому лектор справив приємне враження на слухачів, відбулася активна дискусія, обмін думками щодо питань, за темою лекції. 

   Слід відзначити, що між Полтавським державним аграрним університетом та Державною науково-дослідною установою «Інститут грунтознавства і рослинництва» республіки Польща, у січні 2023 року підписано меморандум про співпрацю.