Відбувся круглий стіл «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти фінансового профілю»

7 жовтня 2019 року в Полтавській державній аграрній академії за участі кафедри фінансів і кредиту факультету обліку та фінансів проведено круглий стіл «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти фінансового профілю» за результатами виробничої практики з дисциплін професійної підготовки та виробничої (технологічної по спеціальності) практики.
Організатори круглого столу:
 • кафедра фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
 • виробничий сільськогосподарський кооператив «Злагода»;
 • Полтавська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна»;
 • Філія «Полтавське головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»;
 • відділ контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби України у Полтавській області.
 
 
Мета проведення: всебічне узагальнення сучасних практичних проблем і перспектив удосконалення організації фінансів суб’єктів підприємництва різних сфер діяльності в Україні за результатами проходження виробничої практики з дисциплін професійної підготовки та виробничої (технологічної по спеціальності) практики здобувачами вищої освіти ступенів магістр і бакалавр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».
Проведення круглого столу дало змогу узагальнити практичні аспекти організації фінансів суб’єктів підприємництва різних сфер діяльності в Україні.
За результатами обговорення виступів учасників круглого столу вирішено:
 1. Схвалити основні положення виголошених доповідей, відзначити їхню актуальність, змістовність, наукове й практичне значення, а також належну якість і ґрунтовність досліджень.
 2. Сприяти направленню здобувачів вищої освіти на виробничу практику в банківські установи, страхові компанії, органи Державної податкової служби України, сільськогосподарські підприємства Полтавської області для отримання практичного досвіду та освоєння новітніх технологій із фаху.
 3. Активно залучати фахівців від підприємств (установ, організацій), які були керівниками практик здобувачів вищої освіти, до проведення науково-практичних конференцій і круглих столів за результатами проходження виробничих практик.
 4. Спрямовувати здобувачів вищої освіти на здійснення наукових дослі-джень (виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, курсових робіт, дипломних робіт) на матеріалах, отриманих із баз проходження виробничих практик.
 5. Розширювати співпрацю з банківськими установами, страховими компаніями, органами Державної податкової служби України, сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області щодо організації захистів звітів із практики та дипломних робіт.
 6. Вважати за доцільне розширити тематику наукових досліджень здобува-чів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з пи-тань роботи круглого столу.