В ПДАУ проведено науковий семінар Українського Товариства з механіки руйнування матеріалів

 

На кафедрі будівництва та професійної освіти 4 березня 2024 року відбувся постійно діючий науковий семінар Полтавського осередку Українського Товариства з механіки руйнування матеріалів на тему «Удосконалення технології та розробка засобів механізації дробоструминного очищення виробів машинобудування». Тема семінару відповідала ініціативній тематиці науково-дослідницької роботи, яка зареєстрована в УкрІНТЕІ під № ДР 0121U110556.

Доповідачами стали – голова семінару д. т. н., професор Олексій Горик та відповідальний виконавець науково-дослідницької роботи к. т. н., доцент Олександр Брикун.

На семінарі було розглянуто актуальні питання визначення на основі моделювання динамічної взаємодії твердої сферичної частинки з металевим півпростором оптимальних технологічних параметрів дробоструминного очищення поверхонь виробів будівництва та машинобудування та розроблення на цій основі засобів механізації й автоматизації процесу.

Отримані результати було впроваджено на таких провідних підприємствах Полтавщини, як ПрАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «Полтавський автоагрегатний завод», ТОВ «Полтаввагон».

Тільки за останні три роки отримані результати представлено на 16 конференціях, серед яких п’ять міжнародних і чотирьох всеукраїнських, у 21 науковій праці, серед яких монографія, чотирьох наукових статтях і двох, що проіндексовані в Scopus. Отримано патент на винахід і патент на корисну модель. За результатами виконання науково-дослідницької роботи Олександр Брикун захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук.

Проведення на кафедрі будівництва та професійної освіти семінару з презентацією та обговоренням результатів досліджень, свідчать про важливість подібних заходів у розвитку сучасних технологій та науки.

Пошук оптимальних технологічних рішень та їх подальше впровадження в промисловість має значний вплив на підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності українських підприємств на світовому ринку. А впровадження результатів досліджень дозволяє не лише оптимізувати технологічні процеси, а й впроваджувати нові методи та засоби автоматизації, що сприяє розвитку виробництва. Крім того, активна участь у міжнародних конференціях та публікації у наукових виданнях, індексованих в базах даних Scopus, демонструють високий рівень наукового дослідження та його визнання на міжнародній арені.