Упровадження програми соціально-психологічної адаптації першокурсників до навчання в університеті

Традиційно на початку нового навчального року працівниці психологічної служби Полтавського державного аграрного університету  (керівниця психологічної служби к. х. н., доц. Ірина Плаксієнко, практичний психолог к. психол. н., доц. Ганна Подлєсна, соціальний педагог к. пед. н., доц. Алла Ільченко та соціальний педагог к. пед. н., доц. Юлія Овсієнко), а також омбудсмен учасників освітнього процесу к. е. н., доц. Олександр Помаз провели зустрічі із першокурсниками усіх спеціальностей із метою сприяння їхній соціально-психологічній адаптації до навчання в Університеті та до студентського життя загалом.

Під час таких заходів першокурсники всіх факультетів отримали вичерпну інформацію про функції, основні напрями діяльності та повноваження служб Університету, чия діяльність націлена на забезпечення прав і надання соціально-педагогічної підтримки та психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, а також про права учасників освітнього процесу та права дітей учасників бойових дій, дітей-сиріт, осіб з особливими освітніми потребами.

 

 

Метою діяльності психологічної служби та служби омбудсмена учасників освітнього процесу є сприяння перш за все створенню психологічно комфортних умов для навчання і доброзичливої атмосфері взаємодовіри та поваги у студентському середовищі. Тому традиційно перші виховні та просвітницькі заходи із першокурсниками всіх факультетів пройшли під гаслами «Ні булінгу!» і були присвячені питанням неприпустимості порушення їхніх прав і попередження насильства в студентському середовищі (булінгу, мобінгу, харасменту). Запобігання булінгу – одна з важливих складових створення комфортних умов навчання та збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу.

 

 

Студенти детально ознайомились із видами булінгу та формами його прояву, причинами й ознаками різних видів агресивної поведінки та засобами  протидії і захисту від психологічного та фізичного насилля.

Соціально-психологічна адаптація є важливим етапом студентського життя для першокурсників, адже саме в цей період відбувається активне пристосування студентів до нових умов навчання у закладі вищої освіти та нового колективу. Тому працівниці психологічної служби ПДАУ протягом вересня – жовтня провели зі студентами першого курсу різних спеціальностей соціально-психологічні та адаптивні тренінги, зокрема такі:  «Ми — студенти університету», «Від Я до Ми».

Психологічна служба бажає студентам успіхів у навчанні в дружній атмосфері студентської спільноти ПДАУ і готова до співпраці на розвивальних тренінгах, семінарах, консультаціях.