Укладено договір про взаємну наукову співпрацю ПДАА та Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

                 
 
 Результатом тісної співпраці кафедри загальнотехнічних дисциплін (ЗТД) Полтавської державної аграрної академії (ПДАА) та Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (НДЕКЦ) стало укладання у листопаді 2018 року договору про взаємну наукову співпрацю між ПДАА та НДЕКЦ.
     Предметом договору між сторонами є взаємодія і співробітництво у сфері організації та проведення науково-дослідної роботи, науково-практичних заходів, підготовки та видання спільних наукових публікацій, здійснення спільних проектів.
     У рамках договору, кафедра ЗТД запрошує співробітників ПДАА до наукової співпраці.
   Одним із перших спільних наукових проектів співпраці кафедри ЗТД та НДЕКЦ, в рамках укладеного договору та відповідно до затвердженої на кафедрі теми НДР № 0117 U004517, є успішно проведені експериментальні дослідження по визначенню швидкості руху сталевих дробинок різних фракцій з використанням пневматичної системи та оптоелектронного вимірювального комплексу.