Удосконалення IТ-компетентностей бакалаврів із обліку й оподаткування: співпраця зі стейкхолдерами

У фокусі освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» –підготовка висококваліфікованих фахівців, які опанують спеціальні компетентності з обліку, оподаткування, звітності, аудиту, комп’ютерних інформаційних систем, що є запорукою працевлаштування, кар’єрного зростання та подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного й наукового спрямування.

Згідно з вимогами стейкхолдерів-роботодавців сучасний фахівець з обліку й оподаткування повинен мати досконалі навички використання програмного забезпечення ІТ-систем, адаптуватися до їх змін, а також підтримувати та розробляти постановку задач для програмного забезпечення обліку й оподаткування.

Зважаючи на це, викладацький колектив кафедри бухгалтерського обліку і економічного контролю з 2019 року за сприяння адміністрації академії та завідувача кафедри інформаційних систем та технологій Уткіна Ю. В. започаткував і продовжує плідну співпрацю з ТОВ «ІНФОСВІТ ІТ СЕРВІС». Формою співпраці з цим стейкхолдером обрано впровадження у навчальний процес, зокрема в межах дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку», програмного комплексу ERT Універсал 7.

25 лютого 2021 року відбулася чергова зустріч викладачок дисципліни, доценток кафедри бухгалтерського обліку і економічного контролю Т. В. Мокієнко  та О. Г. Пономаренко із директором фірми-розробника Бондаренком О. М.

На цьому етапі робоча група займається адаптацією методичного забезпечення дисципліни у вигляді наскрізної задачі з підсумковим формуванням комплекту фінансової звітності до функціоналу та можливостей програмного комплексу ERT Універсал 7. Така робота повністю відповідає меті досягнення програмних результатів із дисциплін, що передбачають використання спеціалізованих ІТ-рішень. У перспективі – розширення можливостей навчальних досягнень студентів в опануванні вищезгаданого програмного комплексу та можлива сертифікація користувачів, що у майбутньому гідно оцінять стейкхолдери-роботодавці, адже ERT Універсал 7 використовують такі «велетні» вітчизняного аграрного бізнесу, як ПАТ «Кременчук М’ясо», Група компаній «Глобино», ПрАТ «Хладопром», ПП «Білоцерківська агропромислова група», ПАТ «Київський завод шампанських вин» та інші.

 

Аудиторія: 

Діяльність: