Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Протидія геноциду українського народу»

8 травня 2023 року Рада молодих вчених Офісу підтримки вченого провела міжнародну науково-практичну конференцію «Протидія геноциду українського народу», метою якої було висвітлення актуальних питань вчинення російською федерацією воєнних злочинів і теоретичних та практичних питань прискорення їх розслідувань. У конференції взяли участь і аспіранти спеціальності 133 Галузеве машинобудування інженерно-технологічного факультету ПДАУ.

На пленарному засіданні було заслухано 11 доповідей здобувачів вищої освіти та наукових і науково-педагогічних працівників закладів освіти України – Інституту історії України НАН України, Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Одеського державного аграрного університету, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

Тематика доповідей стосувалася історичних паралелей у взаємовідносинах України та росії, аналізу розміру об’єктивних і суб’єктивних втрат під час війни, відбудови економіки нашої країни, основних юридичних і політичних кроків для кваліфікації злочинів російської армії в Україні як геноциду на міжнародному рівні. Всі доповіді викликали жваві дискусії та активне обговорення.

На завершення учасники конференції обговорили основні положення резолюції, що стала її офіційним підсумком, яка після погодження з усіма учасниками та кількох тижнів громадського обговорення буде надіслана в Міністерство освіти та науки України та Офіс Президента України.

Аудиторія: 

Діяльність: