Секційне засідання 55-ї науково-методичної конференції викладачів та аспірантів «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти»

22 лютого 2024 року відбулося засідання секції інженерно-технологічного факультету в рамках 55-ї науково-методичної конференції викладачів та аспірантів «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти».

До участі в конференції від кафедр факультету було подано 18 тез доповідей, частину з яких було заслухано на засіданні секції. Висвітлена інформація підтверджує, що наразі актуальними є питання інноваційних підходів до модернізації освітнього процесу, засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання та  інформаційно-аналітичних систем як ефективного інструменту технологій дистанційного та змішаного навчання. Значну  увагу  учасники конференції приділили питанням створення сучасного середовища  в процесі організації практичної підготовки здобувачів. 

Під час засідання заслухали доповіді Ярослава БИЧКОВА, доцента кафедри механічної та електричної інженерії, щодо градації інтелекту здобувача при формуванні власної освітньої траєкторії, а саме виборі дисциплін, та Олега ІВАНОВА, доцента кафедри будівництва та професійної освіти, стосовно використання гаджетів і сучасних смартфонів при викладанні дисциплін професійного блоку, їх перспективність і нагальність в умовах сучасної диджиталізації. З приводу особливостей використання засобів вимірювальної техніки та лабораторного обладнання у процесі виконання науково-дослідних робіт магістрами-будівельниками актуальну й сучасну інформацію висвітлив Володимир ШУЛЬГІН, доцент кафедри будівництва та професійної освіти.  Олексій БУРЛАКА, доцент кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту, розповів присутнім про можливості вдосконалення методики викладання освітніх компонентів щодо вивчення сучасної складної сільськогосподарської техніки, що наразі є актуальним і необхідним.

Доповіді інших учасників були не менш актуальними та важливими для створення сучасного освітнього процесу, який сьогодні активно розвивається і повинен відповідати вимогам сучасного здобувача.

Дякуємо організаторам та учасникам конференції за співпрацю й цікаві дискусії щодо актуальних проблем сучасних методичних підходів до викладання дисциплін здобувачам технічних спеціальностей!

Аудиторія: 

Діяльність: