Робоча зустріч з представниками Лестерського Університету

3 серпня 2022 року пройшла робоча онлайн-зустріч викладачів Полтавського державного аграрного університету з Geoff GREEN, керівником навчально - адміністративної діяльності Лестерського Університету (Велика Британія),  за участі фахівця консалтингової компанії у сфері вищої освіти Cormack Consultancy Group Оксани ВАВРЕНЧУК, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи Олега ГОРБА і начальниці відділу міжнародних зв’язків Тетяни КАПІТАЛОВОЇ.

Результатами продуктивного діалогу учасників зустрічі стало формування наступних пропозицій співпраці:

Фахівець Мовного центру Ірина Жорник надала змістовну інформацію щодо діяльності, перспектив розвитку Мовного центру та актуальності навчання іноземним мовам у реаліях сьогодення. Акцентувала увагу на основних ідеях для подальшої активної співпраці: організація мовного клубу з носієм мови з метою розвитку навичок практичного застосування англійської мови, реалізація програм мобільності  студентів та викладачів з закладом вищої освіти у Великій Британії, оновлення навчально-методичних матеріалів та інформаційно-комунікаційних технологій.

Старший викладач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Марина Антонюк стисло розповіла про випускові спеціальності кафедри та окреслила напрямки можливої співпраці з науковцями Лестерського університету: програми академічної мобільності, участь британських учених у щорічній конференції кафедри та публікація їхніх праць у науковому збірнику, готовність викладачів-політологів прочитати лекцію про розвиток демократії в сучасній Україні для іноземних студентів.

Людмила ЧІП, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та економічних  досліджень запропонувала розпочати спільну роботу над темою «Застосування теоретичних знань в реальному секторi економiки на мiкро- та макрорiвнях» у межах викладання дисципліни «Економiчна теорiя», що передбачає написання ессе, оновлення презентацiй по темам дисциплiни англiйською мовою. Це не тільки підвищить інтерес студентів до вивчення фахової дисципліни, а також мотивуватиме їх поглиблено вивчати англійську мову.

Олександр КАЛЬЯН, професор кафедри підприємництва і права наголосив, що співпраця з питань підготовки фахівців з різних сфер професійної діяльності дає змогу забезпечити потреби ринку праці у якісних кадрах. Серед можливих варіантів співпраці він виділив проведення гостьових лекцій зі сталих дисциплін: «Міжнародне право», «Право європейського союзу, «Теорія держави і права» (бакалаврат) та «Правове регулювання міжнародних відносин: публічний та приватний аспекти» (магістратура), тощо.

Кандидат с.г.н. Анна Тараненко, доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля виступила щодо можливостей майбутньої співпраці вищих навчальних закладів у сфері охорони навколишнього середовища. Зокрема, наголосила на актуальності здійснення моніторингу стану навколишнього природного середовища, особливо у післявоєнний період.

 

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи Олег ГОРБ висловив глибоку вдячність британським колегам і фахівцям Cormack Consultancy Group за готовність усіляко підтримувати пропозиції та ідеї наших освітян.