Проведене секційне засідання факультету обліку та фінансів студентської наукової конференції

Майбутнє України, ефективність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання прямо залежить від розвитку науки, здатності максимально ефективно втілювати наукові проекти у практику. Пріоритетними завданнями інноваційного розвитку України є економічне зростання та підвищення добробуту громадян. До виконання цих завдань залучились студенти факультету обліку та фінансів.

26 квітня 2017 р. відбулось секційне засідання студентської наукової конференції. Організаторами заходу є кафедри фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку, організації обліку та аудиту, економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії. На засіданні біли присутні 98 учасників, в тому числі 71 студент та 27 науково-педагогічних працівників
На конференцію була подано 64 тези доповідей. з яких 11 найбільш змістовних були винесені на оприлюднення та обговорення.
Учасники конференції ознайомившись із доповідями з актуальних питань економіки, фінансів, кредиту, бухгалтерського обліку та аудиту ухвалили Резолюцію. Зокрема, було зазначено, що наука повинна забезпечувати реальний сектор економіки завершеними розробками, не рекомендувати, а гарантувати результат при їх авторському супроводі. Важливо виробити дієвий механізм приймання завершених науково-технічних і технологічних розробок та їх відбору вже на рівні інноваційних проектів, необхідних виробництву. Підтримка фундаментальної та прикладної науки з орієнтацією на впровадження наукових розробок у виробництво повинна стати головним пріоритетом науково-технічної та інноваційної політики держави.