Практичні аспекти наукових досліджень в агрономії

На факультеті агротехнологій та екології ПДАА продовжено серію наукових засідань зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 «Агрономія».

Організатор заходу – Максим Кулик.

Учасники: здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії.

Було проведено виїзне засідання на польові досліди, на якому здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії мали можливість набути практичних навичок із методології наукових досліджень, систематизації та аналізу експериментальних даних з метою їх подальшого використання у своїй практичній і науково-дослідницькій діяльності, організації та наукового супроводу дослідів в агрономії.

 

Безпосередньо у польових умовах здобувачі вищої освіти ознайомилися зі схемами одно- та багатофакторних дослідів в агрономії (на прикладі енергетичних культур). Згідно з відповідними методиками вони відібрали снопові зразки рослин, визначили біометричні показники, здійснили облік врожайності енергетичних культур.

Завдяки цьому заходу здобувачі стали безпосередніми учасниками експерименту, більш глибоко опанували методику дослідної справи в агрономії, отримали нові об’єктивні дані для їхньої подальшої статистичної обробки, обґрунтованої інтерпретації результатів досліджень, формування наукового звіту та експериментальної частини дисертаційної роботи.

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: