Практична підготовка – важлива складова технічної освіти

У червні – липні 2022 року здобувачі вищої освіти 1 курсу спеціальності 133 Галузеве машинобудування проходили навчальну практику «Вступ до фаху». Ця практика є першим етапом суттєвого блоку фахової практичної підготовки освітньої програми Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Довготривалість практики та її програмні результати дозволяють охопити широкий спектр тем та засобів навчання. Програма практики передбачає використання різноманітних баз практики для оптимального ознайомлення здобувача вищої освіти як з матеріально-технічним і навчально-методичним забезпеченням їх навчання, так і для формування у них системи практичних знань щодо принципів організації та діяльності підприємств галузевого машинобудування різних форм власності.

Цього року, не зважаючи на певні обмеження через запровадження військового стану в країні, здобувачі освіти 1 курсу отримали достатній рівень необхідних знань, практичних навичок та здобутих компетентностей. Окрім основоположного ознайомлення з технічними можливостями факультету, та спеціальності зокрема, завдяки різним технологіям, формам і методам навчання, вони мали змогу відвідати потужні підприємства зі сфери їх професійної діяльності та унікальні виробництва.

Аудиторія: 

Діяльність: