ПДАУ та Полтавська дослідна станція імені М. І. Вавилова уклали договір про наукову співпрацю

7 травня ректор Полтавського державного аграрного університету Олександр Галич і директор Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України Михайло Сокирко підписали договір про наукове співробітництво з метою розвитку та поглиблення наукової співпраці між двома інституціями, які мають багатий досвід спільної роботи в сфері аграрних наук. Та організація проведення наукових досліджень на тему: «Видовий склад та біологічні особливості шкідників сої в зоні Лісостепу».

 

Предметом договору є наукова співпраця в рамках науково-практичної діяльності аспіранта ПДАУ Вадима Логвиненка, який навчається за спеціальністю 201 Агрономія на другому курсі аспірантури з метою отримання наукового ступеня доктора філософії. Очікується, що підписання цього договору дасть змогу: • посилити науковий потенціал ПДАУ та дослідної станції; • здобути нові знання та отримати дані про шкідників сої в зоні Лісостепу; • розробити ефективні методи боротьби зі шкідниками сої; • збільшити врожайність сої.

 

За результатами виконання наукових досліджень заплановано публікацію наукових статей у фахових виданнях, а також підготовку дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Цей договір є свідченням плідної співпраці між ПДАУ та Полтавською дослідною станцією імені М. І. Вавилова, яка спрямована на розв’язання актуальних проблем українського агросектора та є важливою для розвитку української аграрної науки.