ПДАУ розвиває можливості для здобуття професійної освіти

 

4 грудня 2023 року відбулося підписання договору про співробітництво між Полтавським державним аграрним університетом і Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Полтавській області. Відтепер співпраця закріплена підписами ректора ПДАУ Олександра Галича та директорки НМЦПТО Ірини Долини. 
 
 Олександр Анатолійович зазначив, що хоч ми й заклад вищої освіти, проте нас також цікавить активний розвиток професійно-технічної освіти. По-перше, у ПДАУ на базі інженерно-технологічного факультету студенти навчаються за акредитованою цьогоріч освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти  015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології); по-друге, до складу ПДАУ входить 7 відокремлених структурних підрозділів — коледжів. Тож ми маємо чимало точок перетину з НМЦПТО у науково-педагогічній і методичній площині. 
 
Під час підписання договору були також присутні проректорка з науково-педагогічної роботи Олена Костенко, декан інженерно-технологічного факультету Олександра Біловод, керівниця Навчально-наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих Юлія Вакуленко та представники інших структурних підрозділів Університету, які дотичні до провадження професійної освіти. 
 
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Полтавській області — державна установа, яка здійснює методичний та інформаційний супровід освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти регіону. Основні напрями їхньої роботи полягають в оновленні змісту професійної (професійно-технічної) освіти і навчання шляхом розроблення та впровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, заснованих на компетентнісному підході, упровадженні в освітній процес новітніх педагогічних і виробничих технологій, здійсненні заходів щодо вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, організації підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань обласних шкіл, методичних секцій, виставок, конкурсів. За кожним із цих напрямів можна побудувати тісну плідну співпрацю з науково-педагогічними співробітниками Полтавського державного аграрного університету.

 

   

 

   

 

   

 

 

Діяльність: