ПДАУ розширює співпрацю з туристичним бізнесом

 

4 жовтня 2023 року відбулося підписання Договору про науково-технічне співробітництво між Полтавським державним аграрним університетом і туристичним агентством «Iren TOUR» (м. Полтава). Директорка турагентства Ірина Нужна, випускниця факультету обліку та фінансів ПДАУ, розповіла про розвиток туристичного бізнесу в непростих умовах сьогодення, про напрями та перспективи діяльності у сфері внутрішнього й зовнішнього туризму. Вона звернулася до присутніх здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Туризм із настановою, що обов’язковою умовою конкурентоспроможності на ринку праці є засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок із професійно орієнтованих освітніх компонентів.

   Ректор ПДАУ Олександр Галич підкреслив важливість поглиблення співпраці Університету з представниками туристичного бізнесу з метою поліпшення якості підготовки майбутніх бакалаврів – фахівців з туризму і рекреації. Декан факультету обліку та фінансів Людмила Дорогань-Писаренко наголосила на тому, що у 2022 році, попри збройну агресію рф, на факультеті розпочато підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою Туризм з огляду на значущість цієї сфери для розвитку вітчизняної економіки.

  Підписання цього договору надає можливість студентам проходити навчальні й виробничі практики на базі туристичного агентства, проводити екскурсії, сприяє виконанню курсових і кваліфікаційних робіт, а науково-педагогічним працівникам – отримувати відгуки (рецензії) на освітньо-професійну програму, підвищувати кваліфікацію, проходити стажування, обмінюватися інформацією тощо.  

  Сподіваємося на подальшу взаємовигідну співпрацю!