ПДАУ поглиблює співпрацю з ДП "Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації"

 

Будь-яка наукова, виробнича та освітня діяльність неможлива без дотримання встановлених стандартів. Відповідно співпраця Полтавського державного аграрного університету зі структурою, що займається сертифікацією, стандартизацією, контролем за точністю вимірювань і державним метрологічним наглядом, неодмінно сприятиме поліпшенню освітнього процесу та якості підготовки майбутніх фахівців.
 
5 лютого 2024 року до нас завітали представники Державного підприємства "Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації", щоб укласти договір про співпрацю з нашим закладом, зміцнивши  таким чином  давні дружні взаємини. Документ підписали ректор ПДАУ Олександр Галич і директор підприємства Андрій Черкашин.
 
Як повідомив декан факультету технологій тваринництва та продовольства Анатолій Шостя, фахівці цього підприємства активно долучаються до роботи факультету, зокрема беруть участь у розробленні, реалізації та акредитації освітньо-професійних програм. Підписання договору стало логічним продовженням цієї тривалої та плідної співпраці. Завідувачка кафедри харчових технологій Ніна Будник також зазначила про можливість поглиблення діалогу щодо надання освітніх послуг та активнішого залучення співробітників ДП "Полтавастандартметрологія" до навчання студентів факультету технологій тваринництва та продовольства.
 
Приємно, що кількість наших стейкхолдерів планомірно зростає, щотижня поповнюючись потужними та фаховими партнерами, що відкриває широкі перспективи для здобувачів вищої освіти — проходження  виробничих практик, дуальної освіти та майбутнього працевлаштування.