Ознайомча екскурсія на Полтавський завод медичного скла

Здобувачі вищої освіти 1 курсу інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії відвідали Полтавський завод медичного скла з ознайомчою екскурсією. Хоч виробнича діяльність заводу лише опосередковано пов’язана зі специфікою професійної підготовки майбутніх агроінженерів, але схема повного процесу виготовлення продукції є універсальною для всіх видів підприємств.

Ця екскурсія на виробництво є позааудиторною комплексною складовою частиною навчального процесу, що проводиться в реальних виробничих умовах за межами навчального закладу.

Метою відвідування заводу медичного скла є ознайомлення майбутніх агроінженерів з виробництвом, електрифікацією й механізацією промислових процесів, що сприятиме розвитку навчально-пізнавальної мотивації до професійної діяльності.

Для здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету екскурсія стала надзвичайно цікавою, оскільки на підприємстві є обладнання різних типів та умов функціонування, яке можна використати з навчально-виховною метою, оскільки в лабораторії вишу використовуються не всі типи обладнань.

Надзвичайно цікава розповідь екскурсовода супроводжувалася детальним оглядом усіх етапів процесу виробництва скляних ампул різного призначення, лабораторного посуду та багатьох інших видів продукції. Студенти мали змогу безпосередньо відчути тепло ампули, яка щойно зійшла з конвеєра і одразу ж визначити за допомогою спеціального спектроскопу всі її «слабкі місця» – місця напруг, що обов’язково повинні бути зняті додатковим випалюванням у спеціальних печах.

Своєчасне проведення екскурсії підвищує інтерес студентів до навчального матеріалу дисциплін, зміст яких пов'язаний з майбутньою професійною діяльністю, і сприяє закріпленню теоретичних знань, їхньої трансформації в площину практичних навичок.

 

Аудиторія: 

Діяльність: