Оцінка результатів взаємодії зі стейкхолдерами-податківцями

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю у світлі розвитку освітньої програми 071 Облік і оподаткування продовжує добру традицію співпраці з територіальними органами Державної фіскальної служби у Полтавській області. Тож 18 листопада 2021 року до реалізації освітнього процесу з дисциплін «Державний фінансовий аудит» та «Організація і методика аудиту та податковий контроль» були залучені як стейкхолдери Тетяна Гуржій, начальниця відділу організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтава та Світлана Лактіонова, начальниця відділу електронних сервісів та звітності, організації роботи ценрту обслуговування платників податків ДПІ у м. Полтава. Запрошення саме цих експертів з оподаткування обумовлено поєднанням у І семестрі 2021/2022 н. р. для магістрів спеціальності 071 Облік і оподаткування вивчення обох вищевказаних дисциплін.
Тетяна Гуржій та Світлана Лактіонова провели для майбутніх фахівців бінарну лекцію на тему «Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової політики та результатів податкового контролю».

 

Зокрема, Тетяна Гуржій зосередила увагу аудиторії на взаємодії податкових органів з правоохоронними у процесі  реалізації результатів процедур контролю (відповідно до теми 8 «Взаємодія органів державного фінансового аудиту з правоохоронними органами дисципліни «Державний фінансовий аудит»). Світлана Лактіонова своїм виступом викликала жваву дискусію з питань інформування громадськості про реалізацію результатів податкового контролю, формування цивілізованої податкової культури громадян України (згідно з тематичним планом лекції «Документальне оформлення та реалізація результатів податкового контролю» з дисципліни «Організація і методика аудиту та податковий контроль»).

Активну участь у діалозі між представниками стейкхолдера та студентством узяли і викладачі згаданих професійних дисциплін контрольного спрямування – д.е.н., професор Пилипенко К. А. та к.е.н., доцент Пономаренко О. Г.

Запрошені професіонали-практики з ГУ ДФС визнали ефективність взаємодії податкових органів, як потенційних роботодавців, із майбутніми фахівцями з обліку і оподаткування для формування вектора розвитку спеціальних компетентностей останніх (відбувається залучення студентів до проходження виробничих практик із метою відбору кандидатів для подальшого працевлаштування). Пані Тетяна наголосила на можливості нових форматів співпраці податківців та учасників освітнього процесу ПДАУ, серед яких участь студентів у заходах з інформаційної взаємодії податкових органів з громадськістю, що проводяться на базі центру обслуговування платників податків та в інших підрозділах.

Викладацький колектив кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю висловлює вдячність представникам ДФС за плідну співпрацю у напрямі вдосконалення підготовки здобувачів за освітньою програмою Облік і оподаткування!