Обмін досвідом на міжнародному рівні

29–30 жовтня 2020 року викладачі кафедри галузевого машинобудування Полтавської державної аграрної академії к. т. н., доцент Муравльов Володимир і к. т. н., доцент Кравченко Сергій взяли участь в онлайн-конференції «11th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies (ICAMaT 2020)» (м. Бухарест, Румунія) із доповіддю «Numerical modeling of pipe parts of agricultural machinery expansion by stepped punches». Матеріали апробувались у співавторстві з колегами із Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського д. т. н., доцентом Пузирем Русланом, к. т. н., доцентом Щетініним Віктором і викладачкою Сірою Юлією.

 

У доповіді було представлене дослідження пластичного розширення заготовки труби пуансонами різної конфігурації. Показано, що інтерес до цього процесу спричинений розвитком нафтовидобування, де існує потреба у збільшенні діаметра свердловинних труб, сільськогосподарської техніки та автомобільної промисловості, де захист водія та пасажирів у разі аварій є першочерговим завданням. У цьому разі стабільна пластична деформація відіграє важливу роль, бо є ефективним поглиначем кінетичної енергії.

У доповіді були наведені дані про проблеми розширення кінців труб, при цьому особлива увага була приділена руйнуванню кінця труби у вигляді локалізації деформацій і зовнішньому вигляду поздовжньої тріщини. Для усунення цього явища використовуються різні технологічні методи. Досліджений вплив конструкції та форми пуансона на локалізацію деформацій уздовж товщини заготовки. Запропоновано кілька просторових контурів інструмента. Порівняння проводили за допомогою еталонного інструмента, який має пряму твірну конічну поверхню. Результати свідчать про збільшення товщини заготовки в небезпечному перерізі для всіх представлених пуансонів. Найкращі результати показує пуансон зі збільшеною твірною в кінці робочого ходу.

За результатами доповіді подана стаття у збірник матеріалів конференції, який індексується НМБД Scopus, а викладачі кафедри галузевого машинобудування отримали дипломи учасників.