Обговорення проєкту ОПП Землеустрій та планування територій спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

19 жовтня 2022 року відбулося засідання робочої групи з обговорення проекту ОПП Землеустрій та планування територій
Темою засідання було обговорення проекту ОПП Землеустрій та планування територій  для ЗВО другого (магістерського) рівня вищої освіти
 
Затверджено склад робочої групи:
1. ОНІПКО Валентина, доктор педагогічних наук, кандидат сільськогосподарських наук, професор, гарант ОПП Землеустрій та планування територій.
2. МАРЕНИЧ Микола, доктор сільськогосподарських наук, професор.
3. ШЕВЧУК Сергій, доктор географічних наук, професор.
4. ЛАСЛО Оксана, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
5. ЧУВПИЛО Вадим, кандидат наук з державного управління.
6. НОВІКОВ Тимофій, здобувач освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Полтавського державного аграрного університету».

Робочою групою обговорено:
1. Залучення стейкхолдерів до обговорення проекту ОПП Землеустрій та планування територій.
2. Визначено перелік освітніх компонентів обов’язкової частини ОП
3. Окреслено обсяги практичної підготовки
4. Узгоджено структурно логічну схему вивчення навчальних дисциплін обов’язкового циклу