Нові горизонти освіти: ПДАУ і КрНУ об'єднують зусилля для розвитку галузі автомобільного транспорту і дорожнього господарства

 

Для поліпшення якості реалізації освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» відбулося підписання договору про співпрацю між Полтавським державним аграрним університетом і Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського. Підписанти угоди, ректори закладів вищої освіти Галич Олександр Анатолійович і Загірняк Михайло Васильович, засвідчили об’єднання зусиль щодо розвитку освіти і науки в регіоні, реалізації освітніх / наукових програм і проєктів, академічної мобільності учасників освітнього процесу в контексті галузі автомобільного транспорту.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Академічна спільнота закладів-партнерів визначила вектори подальшої співпраці задля забезпечення високої якості підготовки бакалаврів з автомобільного транспорту, виконання науково-дослідних робіт щодо вирішення освітніх, інноваційно-технічних питань локального, регіонального, державного та міжнародного рівнів на основі спільного використання інтелектуального потенціалу та матеріально-технічної бази вишів.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Упевнені, що співпраця ПДАУ і КрНУ сприятиме зміцненню сталого розвитку транспортної галузі України та задоволенню потреб зовнішніх стейкхолдерів на регіональному й національному ринках праці.