Навчально-ознайомча практика на ПП «Агроекологія»

Полтавський державний аграрний університет забезпечує закріплення  теоретичних знань на практиці. Студенти факультету ветеринарної медицини відвідують ПП «Агроекологія», яке має статус племінного заводу з розведення корів української червоно-рябої молочної породи. Корови цієї породи з міцною конституцією, гармонійною будовою тіла, пропорційно розвиненим вим’ям, стійкою нервовою системою, добре пристосовані до утримання в сучасних тваринницьких комплексах, машинного доїння у доїльних залах, мають високий генетичний потенціал молочної продуктивності. 
 
Студенти особисто виконують завдання фахівців ветеринарної медицини, таким чином формуючи фахові компетентності, що забезпечують трансформацію студента ветеринарної медицини в лікаря-ветеринара.
Під керівництвом асистента кафедри терапії імені професора П. І. Локеса Сергія Зарицького було продемонстровано проведення ультразвукового та електрокардіографічного дослідження (ЕКГ).
 
Під керівництвом доцента кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин Ігоря Коломака студенти мали змогу закріпити теоретичні знання з тематичного блоку «Анатомія свійських тварин» і навички, такі як визначення проєкції внутрішніх органів і кісток, пальпація поверхневих лімфатичних вузлів, ректальні дослідження тільності та відбір крові. 
 
Окрім набуття загальних навичок студентами, ПДАУ підтримує їхню індивідуальну освітню траєкторію із метою проведення ними науково-дослідної роботи. Тож студенти 2 курсу Сахненко С., Кононенко Д. та Овчаренко Д. у межах проведення науково-дослідної роботи мали змогу відібрати матеріал і провести гематологічні дослідження.